Πρωτοσέλιδο

Στη βελτίωση του δρόμου προς τη Μηλιά Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια


Στη βελτίωση του δρόμου προς τη Μηλιά Τρικάλων, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μηλιά», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από πόρους ΚΑΠ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με τη σύμβαση αυτή βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στο δρόμο για τη Μηλιά, πραγματοποιώντας ασφαλτόστρωση και τεχνικές παρεμβάσεις, όπου απαιτείται. Ο δρόμος αυτός, στην περιοχή του Ασπροποτάμου, παρουσίαζε καθιζήσεις και με την παρέμβασή μας αυτή επιθυμούμε να καλυτερεύσουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και να στηρίξουμε τους κατοίκους της υπαίθρου στις καθημερινές τους μετακινήσεις».

 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών και οδοστρωσίας σε μήκος 800 m περίπου στον υπάρχοντα δρόμο προς Μηλιά. Προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών για την βελτίωση της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής του δρόμου. Το πλάτος της υποδομής σε ευθυγραμμία θα είναι περίπου 6 m  (εκσκαφή ορυγμάτων – επιχωμάτων).

Επί της υποδομής θα κατασκευαστεί επίχωμα με αμμοχάλικα ποταμού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m όπου απαιτηθεί .

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής:

-Κατασκευή σωληνωτού οχετού διαμέτρου 1,00 m  σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία κατά την έναρξη των εργασιών

-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε όλο το μήκος της οδού

-Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην είσοδο του οικισμού

-Επένδυση με λίθους στους ήδη υπάρχοντες τοίχους

 

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας , στρώση υπόβασης πάχους 0,10 m από θραυστό υλικό λατομείου.

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη αλλοδαπής για παραβίαση του Τελωνειακού Κώδικα
Επόμενο άρθρο Έργα αναπλάσεων σε χωριά υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων