Ειδήσεις

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων και την ισότιμη κατανομή του χρόνου ο Δήμος Τρικκαίων


Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Time4All»: προώθηση των πολιτικών για το χρόνο μεταξύ πολιτών και πόλεων” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων. Το έργο, στο οποίο συμμετέχει και το «Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων – Αυτοδιοικήσεων για τις Πολιτικές για το Χρόνο» (LocalandRegionalGovernmentsTimeNetwork), στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών για τον χρόνο και στη διασφάλιση της αναγνώρισης του δικαιώματος στον χρόνο, ως δικαίωμα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Στο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι (Δήμοι, Οργανισμοί, Μητροπόλεις και Περιφέρειες)από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. ΟΔήμος Τρικκαίων είναι ο μοναδικός Δήμος που συμμετέχει από τη χώρα μας.

Βασικές Ομάδες Στόχοι (TargetGroups) του Προγράμματος Time4All είναι ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νέοι, καθώς σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα στις γυναίκες παρατηρούνται ανισότητες στην ποσοτική και ποιοτική διαχείριση του χρόνου τους.

Σύμφωνα με το ProjectTime4All, βασικός παράγονταςπου συνδέεται, επηρεάζει καιμπορεί να διαμορφώσει τις Πολιτικές για το Χρόνου είναι η Ισότητα και ειδικότερα η Ισότητα των Φύλων. Η έλλειψη χρόνου επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Οι διαθέσιμες ευρωπαϊκές στατιστικές αντικατοπτρίζουν σαφώς το έμφυλο χάσμα στη χρήση του χρόνου. Στατιστικά στοιχεία από την Εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Έρευνα Χρήσης Χρόνου (Harmonised European TimeUseSurvey-HETUS), καθώς και ευρήματα από διάφορες μελέτες του Eurofound, υποδεικνύουν ότι υπάρχουν εδραιωμένα μοτίβα στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες τα χρησιμοποιούν το χρόνο τους. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί βασικές διαφορές στις τέσσερις κύριες χρήσεις του χρόνου στην καθημερινή μας ζωή: αμειβόμενη εργασία,μη αμειβόμενη Εργασία – Φροντίδα σπιτιού & οικογένειας, ελεύθερο χρόνο,ξεκούραση. Επιπλέον, η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων 2020-2024 επισημαίνει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ως ένα από τα βασικά στοιχεία της επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων συμμετείχε σε διακρατική συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2023 στη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης παρουσιάστηκαν ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και πολιτικές που έχουν ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στη διαχείριση του χρόνου και τη σχέση τους με τις ανισότητες των φύλων. Ομοίως παρουσιάστηκαν στοιχεία και έρευνες σχετικά με το πώς η μη αμειβομένη φροντίδα του σπιτιού,των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, που στερεοτυπικά βαραίνουν ως οικογενειακές υποχρεώσεις περισσότερο τις γυναίκες, συνδέονται άμεσα με την μη ισότιμη συμμετοχήτους στην εργασιακή, πολιτική και κοινωνική ζωή, την παρεμπόδιση της επαγγελματικής τους ανέλιξης, την υποεκπροσώπηση σε θέσεις ευθύνης και κέντρα λήψης αποφάσεων, τις έμφυλες διακρίσεις, βλάβες στη σωματική και ψυχική τους υγεία καιγενικότερα την παραβίαση του δικαιώματος τους να αυτοπροσδιορίζουν αυτόνομα και ισότιμα τη χρήση του χρόνου τους σε βάρος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας τους και των επιλογών τους.

Ως εκπρόσωποι του Δήμου Τρικκαίων συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση η Αν. Προϊσταμένη τουΤμήματος Κοινωνικών Πολιτικών &Δημόσιας Υγείας κ. Βέρα Ντάκου και η νομική σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων κ. Ελευθερία Τζιουβάρα. Αμφότερες παρουσίασαν δράσεις και υπηρεσίες του Δήμου στον τομέα καταπολέμησης των εμφυλών ανισοτήτων και υποστήριξης των γυναικών. Τόνισαν την αναγκαιότητα ανταλλαγής καλώνπρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για την ενίσχυση της ισότητας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των γυναικών, στο δικαίωμα ισότιμης χρήσης του χρόνου.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Προηγούμενο άρθρο Μετανάστες έμαθαν ελληνικά και διδάχθηκαν θέατρο στα Τρίκαλα
Επόμενο άρθρο Έκθεση Διαγωνισμού Αφίσας και Στρογγυλό τραπέζι από το Ενιαίο Σύλλογο Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας