Ειδήσεις

Νέα προγράμματα Erasmus για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων


Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων για τα επόμενα δύο σχολικά έτη  (2016-2017 και 2017-2018) ταξιδεύει με κέφι και ενθουσιασμό στη γνώση, τη δημιουργία, την έρευνα, την καινοτομία, τη διαπολιτισμικότητα, τις όμορφες εμπειρίες, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν τα τρία νέα εγκεκριμένα για το σχολείο μας προγράμματα Erasmus +.

  1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 –ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ1) για το σχολικό έτος 2016- 2017

με θέμα «Έξυπνα συστήματα ελέγχου οχημάτων-ρομποτική»

Ενημέρωση και προοπτική μελλοντικής απασχόλησης σε ένα δυναμικό τομέα με αναπτυξιακές διαστάσεις που αποτελεί γέφυρα  μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Προγραμματίζουμε κατάρτιση 15 μαθητών Μηχανολογίας στην Ιταλία (Μπολόνια) και 15 μαθητών Πληροφορικής στην Ισπανία (Βαρκελώνη), οι οποίοι θα μελετήσουν  το θέμα από την πλευρά της Μηχανολογίας, της Πληροφορικής και της Τηλεματικής.

Επιπλέον, προβλέπεται η παρακολούθηση σεμιναρίων 4 καθηγητών από κάθε μια από τις παραπάνω ειδικότητες στις αντίστοιχες χώρες ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση του προγράμματος στην Ελλάδα.

Προσβλέπουμε στην αναβάθμιση του έργου μας, των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών μεθόδων και στην αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και της σχολικής εμπειρίας.

 

  1. ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Συντονίζουμε εγκεκριμένο πρόγραμμα σύμπραξηςΚΑ219αποκλειστικά μεταξύ σχολείων με τίτλο:Power @ppyourlearningskills  – (p@ls)’ διάρκειας 2 ετών 2016-2018

Θα σχεδιάσουμε, θα προγραμματίσουμε και θα δημιουργήσουμε εφαρμογές διδακτικού περιεχομένου για συσκευές Android χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα τουAppInventor

6 χώρες εταίροι: Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία

5 προορισμοί, 10 μετακινήσεις μαθητών και 10 μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Με κίνητρο τις τρέχουσες προκλήσεις της εκπαίδευσης, στόχος μας είναι να εξαπλωθεί η ανάγκη για περισσότερη δημιουργικότητα στην τάξη και ψηφιακό εγγραμματισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και μη τυπικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Ανοικτό πνεύμα, κριτική σκέψη, εξατομικευμένη γνώση, συμμετοχική εργασία, βελτίωση των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό δημιουργώντας εφαρμογές για συσκευές που αγαπούν και χρησιμοποιούν καθημερινά.

Από παθητικοί χρήστες και απλοί “καταναλωτές” της τεχνολογίας θα γίνουν δημιουργοί και «εφευρέτες».

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  θα αναπτύξουν περισσότερο τις γλωσσικές και ψηφιακές δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους στον  προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.  Η συνεργασία με τους ξένους συναδέλφους τους θα αποτελέσει αφορμή για κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία, διαπολιτισμική γνώση και διάλογο.

 

  1. ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Συμμετέχουμε ως εταίροι σε πρόγραμμα σύμπραξης ΚΑ201(Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών) με τίτλο: Esaw” AEuropeanSchoolaroundtheWorld: διάρκειας 2 ετών (2016-2018).

Θα δημιουργήσουμε ένα εικονικό Ευρωπαϊκό τουριστικό πρακτορείο με έμφαση στον τουριστικό πολιτισμό  μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

6 χώρες εταίροι: Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία

6 προορισμοί, 6 δρομολόγια πολιτισμού, παραδόσεων, οινογνωσίας και γευσιγνωσίας.

20 μετακινήσεις μαθητών, 27 μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Όφελος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς: Η αξιοποίηση των  ψηφιακών δεξιοτήτων (Τ.Π.Ε.), η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η εξοικείωση με  το marketing και τη διαφήμιση, η εκμάθηση νέων εκπαιδευτικών πρακτικών ( CLIL, digitalstorytelling).

Συμπερασματικά:

Οι μαθητές μαθαίνουν να «δημιουργούν», «να πουλούν» και να «αγοράζουν» ένα τουριστικό προϊόν με έναν καινοτόμο τρόπο.

Τα τρία νέα αυτά προγράμματα αποτελούν συνέχεια της πλούσιας δράσης μας στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

2009 – 2015

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας – σύμπραξης LDV COMENIUS

Την τελευταία εξαετία έχουν υλοποιηθεί πέντε προγράμματα κινητικότητας-κατάρτισης και δύο προγράμματα εταιρικών σχέσεων-σύμπραξης σε χώρες της Ευρώπης και με θέματα που αφορούν το αντικείμενο σπουδών-ειδικοτήτων των μαθητών μας

α. Προγράμματα κινητικότητας LDV 

90 μαθητές έχουν μετακινηθεί στη Γερμανία, την Ισπανία,  την Πορτογαλία και τη Σουηδία  για κατάρτιση σε προηγμένους  επαγγελματικούς χώρους, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, γνωρίζοντας καινοτόμα συστήματα και πρακτικές καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση της επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

β. προγράμματα σύμπραξης  LDV και Comenius

24 μαθητές μετακινήθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λετονία, Λιθουανία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία) με προγράμματα συμπράξεων. Γνώρισαν άλλους πολιτισμούς, συνεργάστηκαν με Ευρωπαίους συμμαθητές τους σε κοινές δράσεις, δημιούργησαν φιλίες και βελτίωσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην Αγγλική Γλώσσα.

Το σχολείο μας αποτελεί πλέον μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων  απονεμήθηκε ο Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VetMobilityCharter) από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.Μια υψηλή διάκριση που κατέχουν ελάχιστοι οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας των προγραμμάτων κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί και δέσμευση για τη συνέχιση και βελτίωση της στρατηγικής μας.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ να είναι επιλέξιμος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων κινητικότητας έως το τέλος του 2020.

Με αυτό  το προνόμιο συνεχίζουμε δυναμικά να προσφέρουμε στους μαθητές μας καθοριστική για το μέλλον τους προοπτική απόκτησης τεχνογνωσίας σε σύνδεση με την παγκοσμιοποιημένη αγορά και παράλληλα να προσφέρουμε στον οργανισμό μας μια πιο εξωστρεφή εκπαιδευτική πολιτική με πολλούς αποδέκτες σε τοπικό και διεθνικό επίπεδο.

Προηγούμενο άρθρο Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα Οδικής Ασφάλειας
Επόμενο άρθρο Στην τελική ευθεία για τις εκδηλώσεις του 42ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στα Τρίκαλα