Προηγούμενο άρθρο Σεμινάριο με θέμα : Οι αναπλάσεις - παρεμβάσεις σε κεντρικές αστικές περιοχές
Επόμενο άρθρο Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Παν/μιο Θεσσαλίας