Ειδήσεις

Ενημέρωση για τις άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται, ότι εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η αρ. πρ.: 109/122248/17-11-2017 Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αντιμετώπιση θεμάτων της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η   διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης αφορά  υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών. Κατ’ εξαίρεση, φορέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον οποίο έχει μεταβιβαστεί με νόμιμο τρόπο το ζωικό κεφάλαιο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθμ. 940/81279/26-7-2017 Κ.Υ.Α., δηλαδή μέχρι την 4/8/2017, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για άδεια διατήρησης της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η άδεια διατήρησης θα εκδοθεί στο όνομα του φορέα αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι η 4/12/2017.Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 4/12/2017, κατ’ ελάχιστον αίτηση και μετά τις 4/12/2017, τα δικαιολογητικά για την έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 305. Τηλέφωνο επικοινωνίας :2431046305.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Τρίκαλα: Το τελευταίο μου τσιγάρο!
Επόμενο άρθρο Στο πλευρό του Μητσοτάκη στη Λάρισα ο Κ. Σκρέκας