Ειδήσεις

2 νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας


Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ  Θεσσαλίας  Δρ. Παναγιώτης ΓΟΥΛΑΣ ,   ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό ότι εγκρίθηκαν 2 νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ( πέραν των 15 ήδη εγκριθέντων) και τα οποία είναι τα εξής: 

1ον ) Στο Τμήμα Διοίκησης  Επιχειρήσεων της Σχολής Σ.Δ.Ο, με τίτλο:  «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

2ον )Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ( ΣΤΕΦ), με τίτλο:Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» MasterofScienceinComputerandSystemsEngineering – Smartand Internet ofThings».

Για τα δύο αναφερόμενα προγράμματα, θα υπάρξουν ανακοινώσεις εντός του Σεπτεμβρίου για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των αντιστοίχων Τμημάτων, ή από το siteτου Ιδρύματος.

Η πλήρη περιγραφή του κάθε Μεταπτυχιακού έχει  ως εξής:

Δημοσιεύθηκαν στο (Φ.Ε.Κ. 2507/12.08.2016 τ. Β΄), η έγκριση λειτουργίας δύο (2) νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα:

  • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

1

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. σε θέματα οργάνωσης, ηγεσίας και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στοχεύει να:

  • εξειδικεύσει στελέχη της εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων, προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης.
  • εστιάσει στη συστηματική εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) στο πεδίο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων,
  • καλλιεργήσει στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τη γνώση και τη διάθεση ώστε να μετατρέπουν μια εκπαιδευτική μονάδα σε ένα οργανισμό που εξελίσσεται και βελτιώνεται λειτουργώντας αποτελεσματικά και αποδοτικά,
  • αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ώστε να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

 

  • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» MasterofScienceinComputerandSystemsEngineering– Smartand Internet ofThings».

2

Αντικείμενο και σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» MasterofSciencein «M.Sc.inComputerandSystemsEngineering – Smartand Internet ofThings», είναι:

  • Η δημιουργία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών στελεχών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών μηχανικών εξειδικευμένων στις σύγχρονες και εξελισσόμενες τεχνολογίες Μηχανικής Η/Υ και Ευφυών Συστημάτων Αυτοματισμών και Μετρήσεων, ενσωματωμένων συστημάτων, IoT κ.α., και την εφαρμογή τους στη σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στην παραγωγή έμφαση σε εφαρμογές όπως Αυτοματισμούς, Μετρήσεις, Επεξεργασία Σήματος, Ήχου και Εικόνας, Ενσωματωμένα Συστήματα, Ρομποτική, Μηχανοτρονική, Ευφυή Δίκτυα, IoT (Internet ofThings), Ασφάλεια Δικτύων, κ.λ.π.
  • Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς και αναπτυξιακούς φορείς και αναπτυξιακούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Την προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος.
  • Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απευθύνεται σε Πτυχιούχους Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) κυρίως σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας.

Προηγούμενο άρθρο Γ. Παπασίμος : Ο εξοστρακισμός της νέας γενιάς και ο αργός θάνατος της Ελλάδας
Επόμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλία με 14 συλλήψεις