Ειδήσεις

Ψηφιοτολμώ 2023, Θεματικός Διαγωνισμός


Το Ideathon με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση στις Υποδομές» διοργανώνεται σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας και αφορά στην πρόταση λύσεων στις προκλήσεις: Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Ψηφιοτολμώ 2023»
I d e a t h o n Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Οκτωβρίου Λαμία
Πρόσκληση
Θεματικός Διαγωνισμός
Πρόσκληση-Αφίσα Διαγωνισμού-ΔΕ.2023_05
Πώς μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε δεδομένα και έγγραφα της ΔΕΥΑΛ, όπως χάρτες δικτύων, για τον καλύτερο έλεγχο και βελτίωση των υποδομών, και την
εξαγωγή δεδομένων;
Μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των τεχνικών ενεργειών της ΔΕΥΑΛ που αφορά τις αποφράξεις των αποχετεύσεων και
τις ροές υδάτων και λυμάτων;

Προηγούμενο άρθρο Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στην Λάρισα ο Ι. Βαρδακαστάνης
Επόμενο άρθρο Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι επιχειρήσεις για καθαρισμό δρόμων-ρεμάτων-ποταμών