Ειδήσεις

Χρ. Τριαντόπουλος: Προχωρά το σχέδιο στήριξης του τουρισμού


Τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2024, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, παρέστη στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, όπου προχώρησε σε ανάλυση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο στη Μαγνησία, αλλά και στη Θεσσαλία γενικότερα, μετά τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ο Υφυπουργός ανέλυσε την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, όπου σε συνέχεια της παροχής της πρώτης αρωγής, προχωρά η χορήγηση της προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες καταβολές, καταβληθεί 20 εκατ. ευρώ προς 1.453 επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας, ενώ η χορήγηση της προκαταβολής θα συνεχιστεί ανάλογα τόσο με τη ροή της υποβολής των φακέλων των ενδιαφερομένων στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και με τη ροή της αποστολής των στοιχείων προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα με την υλοποίηση της κρατικής αρωγής, που αφορά τις επιχειρήσεις με άμεσες επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την Θεσσαλία, έχουν προωθηθεί, αλλά και δρομολογούνται μια σειρά από παρεμβάσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων με έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, προ μηνών εκδόθηκαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την εξάμηνη αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις σε περιοχές με τουριστική δραστηριότητα, η οποία όμως καθηλώθηκε από τις αρνητικές συνέπειες των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τη Θεσσαλία. Περιοχές, όπως αυτές του Πηλίου, της Λίμνης Πλαστήρα, τα ορεινά των Τρικάλων, τα παράλια της Λάρισας και άλλες αντίστοιχες. Παράλληλα, στην ίδια περίμετρο περιοχών, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δρομολογείται ειδικό σχήμα ενίσχυσης για τις απώλειες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και επλήγησαν κατά την περίοδο των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υφυπουργός, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως δρομολογείται η κατάθεση και ψήφιση στη Βουλή της διάταξης που αφορά τόσο το ειδικό σχήμα στήριξης των επιχειρήσεων, όσο και το σχήμα της άυλης ψηφιακής κάρτας για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, το ThessalyPass. Έτσι, την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2024, κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη που αφορά τη θέσπιση και διαμόρφωση των εν λόγω σχημάτων ενίσχυσης της Θεσσαλίας. Τέλος, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Δημήτρη Φραγκάκη, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε πως την επόμενη περίοδο θα δρομολογηθούν μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις για την προώθηση της περιοχής του Πηλίου, του Βόλου, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία, έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης που αφορά όλους τους κλάδους που επλήγησαν είτε άμεσα, είτε έμμεσα από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Ένας τέτοιος κλάδος είναι και ο τουριστικός, με την ευρύτερη έννοια, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Για αυτό και έχουμε ενεργοποιήσει, πέραν από τη στήριξη των επιχειρήσεων με άμεσες επιπτώσεις, και στήριξη για τις επιχειρήσεις με έμμεσες επιπτώσεις. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, προχωρά το πλαίσιο της κρατικής αρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα, χορηγώντας – πέραν της πρώτης αρωγής έως 4.000 ευρώ – την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις αυτές. Ήδη έχουν καταβληθεί 20 εκατ. ευρώ προς 1.453 επιχειρήσεις – και λίγες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις από τον τουριστικό κλάδο. Παράλληλα, για τις περιοχές με σημαντική τουριστική δραστηριότητα που επλήγησαν έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα των εξάμηνων αναστολών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όλες τις επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές, ενώ έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία με τον ΕΟΤ για κινήσεις και προγράμματα προβολής του Πηλίου, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα, κατά την επόμενη περίοδο. Επιπρόσθετα, με την τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη θεσμοθετούνται δύο σχήματα. Το ένα σχήμα αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την απώλεια που υπέστησαν κατά την περίοδο των δυσμενών επιπτώσεων της φυσικής καταστροφής. Το άλλο σχήμα αφορά το ThessalyPass, το οποίο έχει ως στόχο μέσα από τη χρήση άυλης ψηφιακής κάρτας από τους πολίτες να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας, όπως το Πήλιο, η Λίμνη Πλαστήρα και άλλες περιοχές. Και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα Επιμελητήρια Θεσσαλίας, την επόμενη περίοδο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του σχήματος. Ο τουρισμός της Θεσσαλίας μας συνιστά ακόμα μια από τις προτεραιότητές μας. Και συνεχίζουμε να δουλεύουμε».

Τέλος, όσον αφορά τη διάταξη για το ThessalyPass που κατατέθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται ότι σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές δύναται να παρέχεται οικονομική διευκόλυνση σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, προς τον σκοπό ενίσχυσης της δραστηριότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Η οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η οικονομική διευκόλυνση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος η εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Προηγούμενο άρθρο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Όχι στα ιδιωτικά ΑΕΙ
Επόμενο άρθρο Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απεργεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου