Υπογράφηκε συλλογική σύμβαση παρουσία Δημάρχου Τρικάλων


 Υπογράφηκε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Μιχάλη Ταμήλου (με την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όλης της χώρας. Την σύμβαση υπέγραψαν εκτός του κ. Ταμήλου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε – Δ.ΕΥ.Α.) κ. Παύλος Δραγκόλας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αχιλλέας Μητράκος.

 Η σύμβαση η οποία υπογράφηκε περιλαμβάνει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

Άδειες

1. Χορηγείται μία επιπλέον ημέρα άδεια :

    α) Στον πατέρα εργαζόμενο για τον τοκετό της συζύγου.

    β) Λόγω θανάτου συγγενών πρώτου βαθμού.

2. Η άδεια λόγω θανάτου συγγενών χορηγείται και για συγγενείς εξαγχιστείας (πεθερός-α, κουνιάδος-α).

3. Στην άδεια αιμοδοσίας των δύο ημερών δεν υπολογίζεται η  ημέρα που πραγματοποιείται η αιμοδοσία και χορηγείται εντός του ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 3

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κλπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Όσες διατάξεις των προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.

3.   Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1η Ιανουαρίου του 2010.

Προηγούμενο άρθρο Ώρα για άθληση προτείνει ο Δήμος Καλαμπάκας
Επόμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ