Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η με αριθ. 278706/12-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗ07ΛΡ-7ΧΘ) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας», τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που ορίζεται στις 31-03-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο πλήρες κείμενο της υπ. αριθ. 40188/31-01-2023 (ΑΔΑ: 91Η97ΛΡ-ΛΧΒ) Δεύτερης Τροποποίησης Πρόσκλησης, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr. -> Ενημέρωση -> Γεωργικά Θέματα.

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού με τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς
Επόμενο άρθρο ΠΑΚ Θεσσαλίας: Η κυβέρνηση φορτώνει κι άλλα βάρη στους αγρότες με τις νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές!