Ειδήσεις

Το Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την Ημέρα Νερού


Η παγκόσμια ημέρα για το νερό (World water day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Το νερό, ο επονομαζόμενος λευκός χρυσός, πηγή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βρίσκεται ανισομερώς κατανεμημένος και λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερκατανάλωσης αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας ενώ η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 20%-30% έως το 2050, όπως αναφέρουν οι εκθέσεις του ΟΗΕ και της UNESCO.

Η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμβάλει σημαντικά στη μείωση των πλημμυρών, της ξηρασίας, της έλλειψης και της ρύπανσης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέρει στη συνδυασμένη επίτευξη των στόχων 6 και 13 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή, σε σχέση με το νερό, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας της σύγχρονης αλλά και της μελλοντικής κοινωνίας.

Η Θεσσαλία δυστυχώς, είναι μια περιφέρεια που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στους υδάτινους πόρους και δεν μπορεί να καλύψει της ανάγκες της. Σύμφωνα με μελέτες, το υδατικό ισοζύγιο της Θεσσαλίας είναι ελλειμματικό κατά 0,5 εκατομ. κυβ.μ.  και τεράστιες εκτάσεις της κινδυνεύουν στο μέλλον από ξηρασία, υφαλμύρωση και ερημοποίηση αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης και εμπλουτισμού και ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της.

Χαρακτηριστικά ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας συνεχώς μειώνεται, με συνέπεια την υφαλμύρωση και το μεγάλο βάθος των γεωτρήσεων.

Δυστυχώς παρότι έχουν δαπανηθεί πάνω από 500 εκ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για το έργο του Αχελώου, τα τελευταία δέκα χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων, τα έργα έχουν εγκαταλειφθεί με αρνητικές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα,  στην οικονομία της Θεσσαλίας αλλά και στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με μελέτες  υπάρχει ορατός ο κίνδυνος καταστροφών ακόμη και απώλειας ανθρώπων ζωών από ακραίο καιρικό φαινόμενο και πλημμύρες. Ήδη η Θεσσαλία έχει πληρώσει ακριβό αντίτιμο με τον Ιανό και το κόστος των αποζημιώσεων ήταν διπλάσιο από το κόστος κατασκευής του φράγματος Μουζακίου.

Επίσης με τη νέα ΚΑΠ εκτιμάται ότι θα χαθούν  60 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Η επάρκεια και αυτάρκεια σε νερό αποτελεί όρο επιβίωσης και ανάπτυξης για την Θεσσαλία. Η κυβέρνηση και τα κόμματα θα πρέπει να δεσμευτούν για την ένταξη και χρηματοδότηση για το έργο του Αχελώου αλλά και τα άλλα μεγάλα έργα φράγματα και ταμιευτήρες και δίκτυο άρδευσης, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας και την ανάδειξή της σε κέντρο παραγωγής και μεταποίησης ποιοτικών προϊόντων  του  αγροτοδιατροφικού τομέα.

Το περιφερειακό τμήμα Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε. στηρίζει τις θέσεις  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων για το νερό και θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει ως κοινωνικό και δημόσιο αγαθό και να μην υπάρχουν ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίησή του

 

Προηγούμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην έκθεση HALF MARATHON EXPO 2023
Επόμενο άρθρο Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Γόμφων με νέο έργο 170.000 ευρώ