Ειδήσεις

Τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλιννας και τον τύμβο Πετροπόρου αναδεικνύει η Περιφέρεια


Τις αρχαιολογικές ανασκαφές που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Πετρόπορο Φαρκαδόνας, όπου εντοπίζονται τα λείψανα της αρχαίας Πέλιννας επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη. Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων Κρυσταλλία Μαντζανά για την πορεία των εργασιών για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Πέλιννας και του ελληνιστικού τύμβου Πετρόπορου που χρηματοδοτούνται με 1,6 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020.

«Ευχαριστώ την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που βοήθησε να ωριμάσουν τα έργα πολιτισμού ώστε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Ευχαριστώ την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων Κρυσταλλία Μαντζανά και την επικεφαλής αρχαιολόγο που με επιστημονική επάρκεια, ταχύτητα και οργανωτική ικανότητα προχωρούν την ανασκαφή» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Φέρνουμε στο φως τα κυκλώπεια τείχη και τους πύργους της αρχαίας Πέλιννας, μια στρατηγικής σημασίας πόλη που ήλεγχε το στενό πέρασμα από την Τρίκκη προς τη Λάρισα και στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Β, βρέθηκε στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων χάρη στην φιλομακεδονική πολιτική που ακολούθησε. Οι ανασκαφές χρειάζεται να ολοκληρώνονται και τα μνημεία να αποδίδονται στην κοινωνία γιατί μόνο έτσι προστατεύονται. Ο πολιτισμός είναι βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η αρχαία Πέλλινα και ο ελληνιστικός τύμβος Πετροπόρου

Στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πετροπόρου του Δήμου Φαρκαδόνας και σε γειτνίαση με την Ε.Ο Λάρισας – Τρικάλων, εντοπίζονται τα λείψανα της αρχαίας Πέλιννας. Η αρχαία Πέλιννα χωροθετείται στις νότιες παρειές του υψώματος «Παλαιογαρδίκι». Η ακρόπολη τειχίστηκε κατά την αρχαϊκή εποχή, ενισχύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο και η χρήση της συνεχίστηκε έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Η κάτω πόλη επεκτάθηκε και τειχίστηκε στην ελληνιστική περίοδο, οπότε και ανεγέρθηκαν δημόσια κτήρια και ιερά. Η ελληνιστική Πέλιννα διέθετε τρία νεκροταφεία. Ο οικισμός του Πετροπόρου έχει οικοδομηθεί πάνω σε μέρος του νότιου νεκροταφείου. Ο ελληνιστικός τύμβος του 3ου π.Χ. αιώνα  εντάσσεται και αυτός στο νότιο νεκροταφείο και βρίσκεται στα βόρεια όρια του οικισμού. Ανήκει στον τύπο του «μακεδονικού» μονοθάλαμου καμαροσκεπούς τάφου με δρόμο που καλυπτόταν με τύμβο.  Η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση περί τα 20χλμ. ανατολικά της πόλης των Τρικάλων. Οι δύο θέσεις στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί βρίσκονται σε απόσταση 2,2 χλμ μεταξύ τους, εκατέρωθεν της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας.

Το έργο

Οι επεμβάσεις αφορούν:

Α. Αρχαιολογικός χώρος Πέλιννας:

 1. Διαμόρφωση προσβάσεων

– Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης

– Κατασκευή εργοταξιακής και τελικής περίφραξης

 1. Χώρος υποδοχής και ενημέρωσης

– Αποκατάσταση, εξοπλισμός και ανάδειξη υφιστάμενου φυλακίου

– Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου υποδοχής (δάπεδο, καθιστικό, στέγαστρο)

 1. Κίνηση των επισκεπτών στο χώρο

– Δημιουργία δικτύου 4 κύριων διαδρομών και δευτερευουσών διακλαδώσεων συνολικού μήκους περί τα 3χλμ. με δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές στις περιοχές επέμβασης

 1. Διαμορφώσεις για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου

– Αποκατάσταση/ανάδειξη αρχαιολογικών καταλοίπων

– Διαμόρφωση δύο  υπαίθριων χώρων θέασης και ενημέρωσης στην κάτω πόλη, ενός υπαίθριου χώρου θέασης στην ακρόπολη και μίας εξέδρας θέασης στη δολίνη (καρστική λεκάνη “Ζόρι Παπά”)

– Διαμόρφωση αμφιθεατρικού χώρου στην ακρόπολη.

Β. Ελληνιστικός τύμβος Πετροπόρου:

 1. Διαμόρφωση πρόσβασης, εργοταξιακής και τελικής περίφραξης
 2. Αποκατάσταση κελύφους με κατά τόπους αποδόμηση και αναδόμηση αποδιοργανωμένων περιοχών
 3. Αναστήλωση καμάρας, συμπλήρωση ανατολικού τοίχου θαλάμου και τυμπάνου, αποκατάσταση δρόμου
 4. Εξωτερική επανεπίχωση τύμβου με διαμόρφωση πρανών
 5. Κατασκευή νέου, μόνιμου στεγάστρου προστασίας του τύμβου
 6. Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου
 7. Συντήρηση κονιαμάτων/επιχρισμάτων τύμβου.

Α. και Β. Αρχαιολογικός χώρος Πέλιννας – Ελληνιστικός τύμβος Πετροπόρου:

 1. Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης μονίμου στεγάστρου προστασίας του τύμβου Πετροπόρου
 2. Στατική Μελέτη Μεταλλικών Φορέων (εξώστης θέασης στην ακρόπολη, πεζογέφυρα βόρειας πύλης Πέλιννας και στέγαστρο προστασίας τύμβου Πετροπόρου),
 3. Μελέτη φωτισμού ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του τύμβου
 4. Σήμανση – Πληροφόρηση (ΑΜΕΑ και με γραφή Braille)
 5. Υλοποίηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου και τύμβου.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Μηνιαία δραστηριότητα Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Συνεργασία Δημάρχου Τρικκαίων – νέου Διοικητή ΣΜΥ