Ειδήσεις

Την ασφάλεια στο δρόμο Τρικάλων – Άρτας ενισχύει η Περιφέρεια


Ξεκινά η εκπόνηση της μελέτης που οδηγεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας  στην ε.ο.  Τρικάλων- Άρτας, στο ύψος του οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση,  συνολικού προϋπολογισμού 124.695 ευρώ, που οδηγεί σε έργο για τη  σταθεροποίηση και αποκατάσταση της  κατολίσθησης, σε μήκος οδού 500 μέτρων.

«Λόγω της κλιματικής κρίσης  έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν έντονα κατολισθητικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο σημείο της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκπονούμε τις απαραίτητες μελέτες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το φαινόμενο. Στόχος είναι να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια στο  δρόμο που συνδέει  τη Θεσσαλία με την Ήπειρο  και χρησιμοποιείται από χιλιάδες επισκέπτες του ορεινού όγκου των Τρικάλων, καθόλη τη διάρκεια του έτους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η μελέτη

Αντικείμενο της  μελέτης είναι η σταθεροποίηση της  κατολίσθησης στην ε.ο. Τρικάλων Άρτας, στο ύψος του οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης.

Υφιστάμενες μελέτες- Υφιστάμενη κατάσταση

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του εν λόγω κατολισθητικού φαινομένου, έχει διενεργηθεί γεωτεχνική έρευνα από το Τμ. Γεωτεχνικής Μηχανικής και Γεωλογίας της Δ/νσης ΚΕΔΕ (Δ23) του ΥΠΟΜΕ (αρ. πρωτ. ΔΚΕΔΕ οικ/5379/54/4-5-2018 και ΔΚΕΔΕ/οικ/8114/5-8-2020)

Η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών θα βασισθεί στην εκπονηθείσα γεωτεχνική έρευνα και η μελέτη σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης θα υποδείξει την τεχνική που θα ακολουθηθεί.

Το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:

Τοπογραφικές μελέτες

Για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης αλλά και της αποστράγγισης της οδού σε μήκος 500μ θα εκτελεστούν οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν εργασίες για την τοπογραφική αποτύπωση και ειδικότερα:

-Τριγωνισμός.

-Πολυγωνομετρίες.

-Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις.

-Τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Υδραυλικές Μελέτες – Όμβρια Ύδατα

Προβλέπεται η μελέτη αποστράγγισης της υφιστάμενης οδού σε μήκος 500 μ. καθώς και η μελέτη ενός οχετού απευθείας σε επίπεδο οριστικής μελέτης.

Γεωλογικές μελέτες

Για την γεωλογική διερεύνηση της περιοχής όπου πρόκειται να αποκατασταθεί και σταθεροποιηθεί η κατολίσθηση στην ε.ο. Τρικάλων Άρτας, στο ύψος του οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης, προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης. Πιο συγκεκριμένα προεκτιμώνται οι εξής εργασίες:

Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:500 και σε έκταση τέτοια ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως το γεωλογικό – γεωτεχνικό μοντέλο της κατολίσθησης (υπολογίζεται μία επιφάνεια της τάξεως των 0,200 km2).

Σύνταξη γεωλογικών τομών εγκάρσια και κάθετα στη φορά κίνησης των κατολισθήσεων και σύνταξη γεωλογικής μηκοτομής της υφιστάμενης οδού, σε κλίμακα 1:200. Λόγω του ιδιόμορφου σχήματος των ζωνών χαρτογράφησης (δεν πρόκειται για ζώνες χαρτογράφησης παράλληλες στην οδό), δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου ΓΛΕ.2 για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής γεωλογικής μηκοτομής, συνεπώς εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.3 περί γεωλογικών τομών και διατομών.

  • Σύνταξη βοηθητικού θεματικού χάρτη τεχνικής γεωμορφολογίας και προβληματικών περιοχών, σε έκταση ίδια με αυτή που θα χαρτογραφηθεί γεωλογικά.
  • Σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων, προσδιορισμός ποιότητας και κατάταξη της βραχομάζας στα σημεία όπου εμφανίζεται το υπόβαθρο της περιοχής.
  • Καταγραφή και μέτρηση των σημείων εμφάνισης νερών και των γεωερευνητικών εργασιών.
  • Σύνταξη Τεύχους Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και Σύνταξη Έκθεσης Κοινής Γεωλογικής & Γεωτεχνικής Αξιολόγησης.

 Γεωτεχνική μελέτη

Για να αποκατασταθεί και σταθεροποιηθεί η κατολίσθηση στην ΕΟ Τρικάλων Άρτας, στο ύψος του οικισμού Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης, προβλέπεται η εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών (με την βοήθεια των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί από τις γεωτεχνικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕΔΕ), ενώ η Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Αποκατάστασης της κατολίσθησης, θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου ΓΤΕ.2.6.3 του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.

 Στατική μελέτη

Εκτιμάται ότι η σταθεροποίηση της οδού θα σχεδιαστεί με πασσαλότοιχο, που θα μελετηθεί απευθείας σε επίπεδο οριστικής μελέτης.

 Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το σύνολο του έργου.

Προηγούμενο άρθρο Αυτοδίδακτη, 67χρονη και κάτοικος χωριού, εκθέτει πίνακές της στο Μουσείο Τσιτσάνη
Επόμενο άρθρο Παπαστεργίου σε Π. Μαρινάκη: Τρεις στοχευμένοι άξονες παρέμβασης για Δ. Τρικκαίων και Αυτοδιοίκηση