Ειδήσεις

Συντονισμός δράσεων μεταξύ των ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΣΠΑΒ για την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου


Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για την έγχυση του βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΑ Αττικής, κ. Μπακούρα Λεωνίδα και του Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), Δρ. Υφαντή Αλέξανδρου. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου-ΕΣΠΑΒ απαριθμεί 43 μέλη που λειτουργούν μονάδες παραγωγής βιοαέριου.

Σήμερα λειτουργούν66μονάδες βιοαερίου συνολικής ονομαστικής ισχύος περίπου100 MW εκ των οποίων οι 13 είναι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού / ΧΥΤΑ και οι 53 είναι Αγροτικές και Κτηνοτροφικές Μονάδες. Στην Περιφέρεια Αττικής παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα βιοαερίου ενώακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ειδικότερα, στην Αττικήπαρέχεται η δυνατότητα στοχευμένης ανάπτυξης του κλάδου του βιομεθανίου, λόγωτης  συγκέντρωσης α’ ύλης από την παραγωγική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα οι ίδιες υποδομές δικτύων διανομής, θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται και να παραδίδουν αυξανόμενες ποσότητες βιομεθανίου χωρίς καμία τροποποίηση ή πρόσθετη επένδυση.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων και η δημιουργία νέων μονάδων βιομεθανίουαποτελούν ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την εγχώρια ενεργειακή αγορά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προς αναθεώρηση ΕΣΕΚ,σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται ποσοστό έγχυσης 12% βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου ως το 2030. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων προϋποθέτουν την άμεση διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίουπου θα διασφαλίσουν την οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή, έγχυση και διανομή

βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου.Ως αναγκαιότητα τίθεται, επίσης, η θέσπιση των κατάλληλων κινήτρων στους παραγωγούς μέσω Καθεστώτων Στήριξης στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης (Feed in Premium) προκειμένου οι υφιστάμενες μονάδες παραγωγής να προχωρήσουν στην αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο.

Εκτός από μια άμεση και οικονομικά αποδοτική οδό απανθρακοποίησης διαφόρων τομέων ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακός τομέας, βιομηχανία, μεταφορές), η ανάπτυξη του βιομεθανίου μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες δίνοντας ώθηση στην κυκλική οικονομία σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλοςτα ανανεώσιμα αέρια και κυρίως το βιομεθάνιο, αναμένεται να διαφοροποιήσουν τον πράσινο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό σε ένα πολύ-παραγοντικό μοντέλο ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Κοινός τόπος μεταξύ του κ. Μπακούρα και του Δρ.Υφαντήαποτέλεσε το γεγονός ότι,τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής λόγω της γεωγραφικής τους διασποράς και της εγγύτητας με τις μονάδες παραγωγής, δύναται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην επίτευξη των στόχων βιομεθανίου.Βασικό στρατηγικό πυλώνα του μετόχου της Italgas στη διαδικασία αυτή αποτελεί η ψηφιοποίηση των δικτύου διανομής.Στο πλαίσιο αυτόεπισημάνθηκε, επίσης, ο καθοριστικός ρόλος της Πολιτείας και της ΡΑΑΕΥ για την επίσπευση των απαιτούμενων μεταβολών στο κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς αερίων προς όφελος της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας και των καταναλωτών.

 

Προηγούμενο άρθρο Μουσική ξενάγηση στη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων για το ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ του Δ. Τρικκαίων
Επόμενο άρθρο Συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στο νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Business Growth Fund