Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερωτήσεις:

  1. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Πέτρου Τσακνάκη και Δέσποινας Αράπκουλε της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:

– για την απομόνωση των παραλίων του Δήμου Τεμπών.

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:

– για τον δρόμο Ελασσόνας– Κοζάνης και την παράκαμψη της Ελασσόνας.
3. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Γκαραλιάκου Ζήση και Τσιαπλέ Αναστάσιου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για το έργο αναστόμωσης πηγών και φράγματος στα Βρυσιά Φαρσάλων.
4. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για την επέκταση του κλειστού αγωγού άρδευσης από το Γραμματικό Καρδίτσας έως την Τ.Κ Σταυρού Φαρσάλων.

  1. Του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χάιδου Ιωάννη της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:

– για το θανατηφόρο δυστύχημα στην Μεσοχώρα.

Β) Προτάσεις ψηφισμάτων:

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλία»:
    -Υπέρ των αστυνομικών για τη δολοφονική επίθεση εις βάρος τους, την 4η Σεπτεμβρίου 2022 στην περιοχή Φρουρίου Λάρισας.
  2. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:

– Για το νομοσχέδιο για την Δευτεροβάθμια Υγεία.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 21ης , 22ης , 23ης και 24ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικά 21/18-10-22, 22/10-11-2022, 23/15-11-2022 και 24/16-11-2022) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2022.(Γ ́ Τρίμηνο)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Euro-MED: 4MED, NETCOMP & SHORTMED».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση σε χρήμα για τα μέσα ατομικής προστασίας που δεν χορηγήθηκαν στους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας.
ΘΕΜΑ 6ο: Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση απόφασης για αποδοχή χαρακτηρισμού και ανάληψη ευθύνης της συντήρησης του τμήματος της νέας χάραξης της Ε.Ο. 6 της Π.Ε. Τρικάλων του έργου “Ολοκλήρωση διαλυθεισών εργολαβιών «Κατασκευή τμήματος Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων στο τμήμα από Χ.Θ. 37+000 έως Αρχή Παράκαμψης Μεγαλοχωρίου (Χ.Θ. 53+197,50) και
παράπλευρων και κάθετων αγροτικών οδών» και «Κατασκευή γέφυρας Πηνειού στο Κουτσόχερο μετά των προσβάσεων»” για την παράκαμψη του οικισμού των Γεωργανάδων και ανακατάταξη του οδικού δικτύου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 9ο: Επιπρόσθετες δαπάνες σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 33/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΙ9Γ7ΛΡ-ΟΙΛ) ως προς τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις της Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών Θεσμοθετημένων Εθνικών Εορτών και Επετείων έτους 2023,των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Β. Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 11ο: Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Bελτίωση της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Τμήμα Γεωργική Σχολή – Τερψιθέα» με φορέα έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας, επί του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 13ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 150MW και συνολικής χωρητικότητας, 473.68MWh», στη θέση «Λυκοφωλιά» της Τ.Κ. Δαμασίου, της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,17328MW της εταιρείας SUN CURE A.E. στη θέση ̈ΚΛΑΔΩΡΗ ̈ της Δ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δ. Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 24 MW, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΙΚΕ., σε γήπεδο έκτασης 339.084,86 τ.μ., στη θέση «ΠΕΤΡΩΤΟ» της Τ.Κ. Ερέτριας, Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 20,176 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.’, στη θέση ‘ΕΡΕΤΡΙΑ 1-2-4-5’, στην T.K. Ερέτριας, Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 129,99 MW και νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150 kV, στις θέσεις «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΟΡΕΜΑ-ΠΑΠΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΛΑΜΠΟΥ ΒΡΥΣΗ» των Δ.Ε. Σούρπης και Πτελεού, του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ.Ε. Πελασγίας, του Δήμου Στυλίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 110,7189MW, στις θέσεις ̈ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΙΙ ̈, ̈ΚΑΚΚΑΒΟΣ Ι ̈ και ̈ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΙ ̈ της Δ.Ε. Αισωνίας και Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του
υποσταθμού ανύψωσης τάσης Υ/Σ 33/150kv στη θέση ̈ΑΝΗΛΙΟ ̈ στη Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, και συνοδών έργων οδοποιίας για την πρόσβαση, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία  ̈Ενεργειακή Μαγνησίας Μ. I.K.E. ̈, της Π.Ε. Μαγνησίας, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Οριοθέτηση – Διευθέτηση & Ανάπλαση του Αγιαμονιώτη ποταμού και διασύνδεσή του με τον αστικό ιστό με παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας, στην Δ.Ε. Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας [ΑΣΠΗΕ] εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 54ΜW”, στη θέση “Ξηρόκαμπος”, στις ΔΕ Μαλακασίου & Χασίων του Δήμου Μετεώρων, στην ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 44,794ΜWp και βοηθητικών υποστηρικτικών έργων , στις θέσεις «Ασβεσταριά» και «Στρώμα ΙΙΙ» στην Τ.Κ. Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς και στις θέσεις «Στρώμα Ι» και «Στρώμα ΙΙ» της Τ.Κ. Χρυσαυγής του Δήμου Τρικκαίων, της ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

Προηγούμενο άρθρο Ποιοτική Αναβάθμιση του Φοροτέχνη-Λογιστή για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στην οικονομία
Επόμενο άρθρο ΠΑΚ Θεσσαλίας: Άλλα στα λόγια, άλλα στα χαρτιά για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων!