Ειδήσεις

Συνάντηση με επίκεντρο τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα


Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ισπανίας στα πλαίσια του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας από 30 έως 31 Μαΐου 2016 η τρίτη εταιρική συνάντηση του προγράμματος.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος IBM+ είναι η επιλογή, η προσαρμογή και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των φορέων του τομέα της ενέργειας, καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ στον τομέα αυτό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προφορά νέων προϊόντων/υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ραγδαίες αλλαγές του κλάδου αλλά και στις απαιτήσεις των καταναλωτών/πελατών.

Στην τρίτη εταιρική αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος και αφορά στις ανάγκες κατάρτισης στις χώρες των εταίρων σχετικά με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που δύναται να εφαρμοστούν στην περίπτωση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs). Επίσης αναλύθηκε το πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες ανάπτυξης του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου, δραστηριότητα για την οποία υπεύθυνος εταίρος έχει οριστεί το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ).

Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στο εν λόγο σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι: το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London), το Energy Cluster of Extremadura (Ισπανία) που αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρηματιών του τομέα της ενέργειας και έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της Extremadura, το Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (τεχνολογικό και επιστημονικό πάρκο της Extremadura) και ο οργανισμός European Certification and Qualification Association (ESQA) ης Αυστρίας που παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ενιαίο σχήμα πιστοποίησης πληθώρας επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Μετά το πέρας των εργασιών της εταιρικής συναντήσεις οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρίας να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν τόσο την πόλη των Τρικάλων όσο και την περιοχή των Μετεώρων.

Προηγούμενο άρθρο Ο Δ. Τρικκαίων για την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον
Επόμενο άρθρο Άψογη η εμφάνιση της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στη Συνάντηση Θήβας