Ειδήσεις

Στην τελική φάση η ένταξη παιδιών στους παιδικούς σταθμούς


Στην τελική φάση εισέρχεται η διαδικασία της ένταξης παιδιών στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων. Οι γονείς που υπέβαλαν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ και έλαβαν βεβαίωση από τον Δήμο Τρικκαίων για την ύπαρξη κενών θέσεων, θα πρέπει το αργότερο έως τη Πέμπτη, 13/10/2016, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α) να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες της ΕΕΤΑΑ όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα στην ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

β) να εκτυπώσουν την αξία τοποθέτησης (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ*

γ) να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εισόδου από την ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολογίου Εισόδου» της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ*

δ) να εκτυπώσουν τη βεβαίωση υποβολής του «Ερωτηματολογίου Εισόδου» και να την προσκομίσουν στις δομές που ενδιαφέρονται

 * Για τις ενέργειες β) και γ) απαιτείται εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πέρα των ανωτέρω ενεργειών, απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες και δικαιολογητικά για τις οποίες/ για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι, θα ενημερώνονται κατά την προσέλευσή τους στις δομές που ενδιαφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας (Απ. Ιακωβάκη 5, άτομα επικοινωνίας: Δήμου Όλγα & Παπαδημητρίου Μαριέτα, Τηλ.2431063213 / 2431063215) και στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Τρικκαίων

Προηγούμενο άρθρο Σύσκεψη για το θέμα των πλειστηριασμών
Επόμενο άρθρο Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας