Ειδήσεις

Πρόγραμμα ορκωμοσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και οι τελετές απονομής πτυχίων στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:45
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 10:00
– Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
– Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Αλεξάνδρου Γκόβαρη και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Κτηνιατρικής.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημητρίου Λεωνίδα και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.
ΠΕΡΑΣ ΤΕΛΕΤΗΣ: 10:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 10:45
ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:00
– Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
-Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημητρίου Λεωνίδα και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΠΕΡΑΣ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 12:00
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:15

– Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Βράβευση φοιτητικών ομάδων της Σχολής με διακεκριμένη δράση. Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.
– Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Αλεξάνδρου Γκόβαρη και έναρξη ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Κτηνιατρικής.
-Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημητρίου Λεωνίδα και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
ΠΕΡΑΣ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:00

Προηγούμενο άρθρο Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το προσφυγικό
Επόμενο άρθρο Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας