Ειδήσεις

Προσλήψεις 8 Εργατών Πρασίνου στο Δ. Φαρκαδόνας


Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά Οκτώ (8) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπείγουσων εποχι- κών αναγκών του τµήµατος Πρασίνου του ∆ήµου Φαρκαδόνας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Γ. Γεννηµατά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλεφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.

Προηγούμενο άρθρο Επιστρέφουν στους πολίτες τα χρήματα που εξοικονόμησε ο Δ. Τρικκαίων
Επόμενο άρθρο Κατασκευάζεται νέo hot spot στα Τρίκαλα