Ειδήσεις

Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ι.Μ.


Στην Προμήθεια Ξενοδοχειακού και Επαγγελματικού και Ιατροτεχνολογικού  Εξοπλισμού για τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 246.000,00 €.

«Σε μια δύσκολη συγκυρία η αιρετή Περιφέρεια, με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο, ενισχύει στην πράξη δίκτυα κοινωνικής στήριξης. Ολοκληρώνουμε ένα έργο στο οποίο θα βρούνε στέγη, τροφή και θα φιλοξενηθούν 21 υπερήλικες, αλλά ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί και για άλλου προνοιακού χαρακτήρα ενέργειες και εκδηλώσεις. Είναι ένα έργο που γίνεται χάρη στην προσφορά του οικοπέδου από την Ιερά Μονή Βαρλαάμ και αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας, συνέργειας και που θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί δημιουργείται μια νέα δομή φροντίδας και πρόνοιας στην περιοχή», τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση  εξοπλισμού  για την λειτουργία  της  Μονάδας  Φροντίδας  Ηλικιωμένων  της  Ιεράς Μητρόπολης  Σταγών  και  Μετεώρων. Ο  υπό προμήθεια εξοπλισμός ο  οποίος  προϋπολογίζεται ανά  κατηγορία,  είναι το υποέργο «Προμήθεια Ξενοδοχειακού και Επαγγελματικού και Ιατροτεχνολογικού  Εξοπλισμού» της Πράξης «Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων», με κωδικό MIS 434032 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος”.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανά κατηγορία, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α.
1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΣΤΑΘΕΡΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

48.955,00 €

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  6.000,00 €
3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7.515,00  €
4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ  24.530,00 €
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε’ ΕΠΙΠΛΑ 26.230,00 €
6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ’ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  6.920,00 €
7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ’ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 29.230,00 €
8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 15.545,00 €
9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ’ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ  8.000,00 €
10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι’ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ  7.000,00 €
11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ’ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 17.000,00 €
12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λ’ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ   3.075,00 €
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. : 200.000,00 €
Φ.Π.Α. 23% : 46.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ : 246.000,00 €

Η συνολική δαπάνη του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κύριος του Έργου  είναι η Ιερά  Μητρόπολη  Σταγών  και Μετεώρων.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας
Επόμενο άρθρο Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Ιαματικών Πηγών ο δήμαρχος Τρικκαίων