Ειδήσεις

Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες προσφέρει:

  • Υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες
  • Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων
  • Προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων

Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα. Φοίτηση δωρεάν.

Συνέντευξη και διδασκαλία των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις: 3/ 7 / 2020  έως  17 / 8 / 2020

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε συγγενές αντικείμενο

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565257,  Fax: 2410 565290, e-mail: totsikab@uth.gr

 

Προηγούμενο άρθρο ΣΒΘΣΕ: Νέο πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων
Επόμενο άρθρο Ξεκινά η μελέτη για τα αρδευτικά δίκτυα στο φράγμα του Ληθαίου