Ειδήσεις

Πράσινο φως για 137 νέα επενδυτικά σχέδια


Ξεκινούν εκατόν τριάντα επτά νέα επενδυτικά σχέδια σε όλη τη Θεσσαλία, με  συνολικό ποσό επιχορήγησης  51,8 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο.    Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας και οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 109,2 εκατομμυρίων  ευρώ. Πρόκειται για την υπαγωγή:

-εκατόν τριάντα τριών επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της 4ης Προκήρυξης (Δ’ κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και

-τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας της 7ης Προκήρυξης (Ζ’ Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

«Στηρίζουμε στην πράξη τους ανθρώπους που  συνεχίζουν να παράγουν, να  δημιουργούν, να καινοτομούν, να  εκσυγχρονίζονται, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Mε ολοκληρωμένο σχέδιο, στρατηγική στόχευση και ενεργητικές πολιτικές στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με έργα, προγράμματα και δράσεις που οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 δις ευρώ τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Προηγούμενο άρθρο Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο ΣΕΒ ενώνουν δυνάμεις
Επόμενο άρθρο Νέα πρωτοβουλία Δήμου Τρικκαίων - Google για εξατομικευμένη συμβουλευτική σε επιχειρηματίες