Ειδήσεις

Ο Δ. Τρικκαίων για την πώληση εποχιακών προϊόντων


Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει τους χώρους που προορίζονται για την πώληση εποχιακών προϊόντων (καρπούζια – πεπόνια – αχλάδια και λοιπά) και το τίμημα των θέσεων είναι:

  1. Για τη θέση επί της οδού Κατσιμήδου έμπροσθεν δημοτικού γηπέδου (μετά τα ταμεία), 250,00 ευρώ.
  2. Για τη θέση παραπλεύρως του γηπέδου Μπάρας επί των οδών Μακεδονίας & Π. Καστρακίδου, 250,00 ευρώ.
  3. Για τη  θέση επί της οδού Μυροφύλλου έναντι 2ου ΚΑΠΗ , 250,00 ευρώ.
  4. Για τη  θέση επί της πλατείας Βουβής, 250,00 ευρώ.
  5. Για τη θέση παραπλεύρως του πάρκου Ματσόπουλου 400,00 ευρώ

Η διάρκεια κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται για ένα τετράμηνο. Η καταβολή των τελών να γίνεται εφάπαξ. Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 και με το 2311/24133/27-2-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, έχουν οι κάτοχοι, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – παραγωγική. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο τμήματος Εμπορίου του Δήμου από 17 -05-2017 μέχρι και 26 Μαΐου 2017 αίτηση συμμετοχής με τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

  1. Αντίγραφο άδειας: Υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου –παραγωγική.
  2. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2017 για τα παραγόμενα φρούτα εποχής.
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Ασφαλιστικός φορέας  ΟΓΑ.

Περισσότερα στο trikalacity.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση του Τομεάρχη Οργανωτικού της ΝΔ Τρικάλων Νίκου Καρδούλα
Επόμενο άρθρο AO Τρίκαλα – Δήμητρα/Απόλλων 2005 0-2