Ειδήσεις

Οι νέες ειδικότητες στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ


Το 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων γνωστοποιεί ότι οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 και θα συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.  Οι Τομείς και Ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2016-2017 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ είναι οι παρακάτω:

 1. Τομέας Μηχανολογίας, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.

— Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου

καιΦυσικού Αερίου.

— Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.

— Τεχνικός Οχημάτων.

 

 1. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

— Τεχνικός Αυτοματισμού.

 1. Τομέας Πληροφορικής, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

— Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

 

 

 

 1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας, με Ειδικότητες:

— Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

— Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

— Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης.

 

 1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με Ειδικότητες:

— Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

— Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

 

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο έχουν, εργαζόμενοι, άνεργοι ή άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.

 

Ειδικότερα:

 • Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται: Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Στην Β΄ Τάξη εγγράφονται:
  • Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη ΕΠΑΛ, ΓΕΛ
  • Οι απόφοιτοι ΓΕΛ για την απόκτηση πτυχίου
  • Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ σε τομέα διαφορετικό από αυτόν που αποφοίτησαν
 • Στην Γ΄ Τάξη εγγράφονται:
  • Οι προαγόμενοι από την Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν(ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018)

 

Σημείωση: Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου και αντιστρόφως.

 

Στους απόφοιτους του Εσπερινού ΕΠΑΛ χορηγούνται δύο (2) τίτλοι σπουδών:

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), και
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4.

 

Επίσης οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

α) Να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιλέγοντας τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα των Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τουςκαι σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση

 

με το σύνολο των υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ.   Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές.

γ) Να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικοί, εργοδηγοί ή υπάλληλοι σε συναφή

επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο της ειδικότητάς τους ή να ασκήσουν ιδιωτικό έργο.

 

Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ έχει ωράριο λειτουργίας από 17:20 έως 20:50 και στεγάζεται στο συγκρότημα των τεχνικών σχολείων της Μπάρας (Βαθυκλέους 1).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24310-26483, 24310-76623.

Ο Διευθυντής

     Βασίλειος Βαρσάνης

Προηγούμενο άρθρο Δεσμεύσεις του Αναπληρωτή Υπουργού για Κάρλα – περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Επόμενο άρθρο ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Τρικάλων : Τηλεόραση μόνο για πλούσιους