Ειδήσεις

Νίκος Καρδούλας: Το 51% των Ελλήνων προτιμά την οικονομία έναντι της υγείας στο ευρωβαρόμετρο Νοεμβρίου


Ένα από τα ερωτήματα του ευρωβαρόμετρου του Νοεμβρίου 2020 στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αν τα οφέλη για την υγεία από τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας είναι μεγαλύτερα από την οικονομική ζημιά ή αν οικονομική ζημιά που προκαλείται από τους περιορισμούς είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη για την υγεία.

Για πρώτη φορά στις αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες της ευρωβαρόμετρου, περισσότεροι ερωτηθέντες λένε τώρα ότι η οικονομική ζημιά που προκαλείται από τους περιορισμούς υπερτερεί των οφελών για την υγεία, που επιδιώκουν αυτά τα μέτρα.

Συνολικά περίπου οι μισοί ερωτηθέντες (49%) δηλώνουν ότι η οικονομική ζημιά των περιοριστικών μέτρων στη χώρα τους είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη για την υγεία, ενώ το 45% των ερωτηθέντων δηλώνειότι τα οφέλη για την υγεία είναι μεγαλύτερα από την οικονομική ζημιά.

Στην Ελλάδα το 50,8% των πολιτών δηλώνει ότι η οικονομική ζημιά υπερτερεί των οφελών για την υγεία, το 45,8% δηλώνει το αντίθετο, ενώ δεν ξέρω ή δεν απαντώ απαντάει το 3,4%.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορέςτης κοινής γνώμης μεταξύ των χωρών σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα.Στο ένα άκρο,περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στη Βουλγαρία (69%), την Ουγγαρία (67%), τη Σλοβενία (66%), την Τσεχία (64%) και την Πολωνία (63%) πιστεύουν ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη για την υγεία. Αντίθετα, σε έξι χώρες οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα οφέλη για την υγεία είναι μεγαλύτερα από την  οικονομικήζημιά: Μάλτα (70%), Ρουμανία (59%), Ιρλανδία (58%), Γαλλία (57%), Λουξεμβούργο(54%) και Φινλανδία (51%).

Συνολικά, σε 17 από τα 27 κράτη μέλη, οι ερωτηθέντες τείνουν να πιστεύουν ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη για την υγεία, ενώ στις άλλες 10 χώρες η πλειοψηφία πιστεύει ότι τα οφέλη για την υγεία είναι μεγαλύτερα από την οικονομική ζημιά.

Υπάρχουν επίσης διαφορές στις απαντήσεις και μεταξύ κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων, όπως:

  • Οι άνδρες πιστεύουν περισσότερο από τις γυναίκες ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη για την υγεία.
  • Οι νεότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν περισσότερο από τους ηλικιωμένουςότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη για την υγεία.
  • Στην πλειοψηφία η άποψη των εργαζομένων είναι ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη απότα οφέλη για την υγεία (51%), αλλά το αντίθετο ισχύει για τους άνεργους, όπου το 49% πιστεύει ότι τα οφέλη για την υγεία είναι μεγαλύτερα από την οικονομική ζημιά.
  • Παρόμοιο μοτίβο ισχύει και με το επίπεδοτης εκπαίδευσης: Αυτοί που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση σε ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών πιστεύουν ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη απότα οφέλη για την υγεία (50%), ενώεκείνοι που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση σε ηλικία μικρότερη από 16 δηλώνουν ότι τα οφέλη για την υγεία υπερτερούν της οικονομικήςζημιάς (49%).
  • Οι ερωτηθέντες που υποστηρίζουντην εθνική τους κυβέρνηση πιστεύουν ότι τα οφέλη για την υγείαείναι μεγαλύτερα από την οικονομική ζημιά (53%), σε αντίθεση με το38% εκείνων που αντιτίθενται στη δική τους κυβέρνηση.

 

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.,  MSc στην Αγγλία και Συνταγματάρχης ε.α.

 

Προηγούμενο άρθρο Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη
Επόμενο άρθρο Χριστουγεννιάτικη εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από Το Χαμόγελο του Παιδιού