Ειδήσεις

Νέες θέσεις για την πώληση εποχιακών προϊόντων


Τους χώρους που προορίζονται για την πώληση εποχιακών προϊόντων (καρπούζια – πεπόνια – αχλάδια και λοιπά) προκηρύσσει ο Δήμος Τρικκαίων. Οι θέσεις, καθώς και το τίμημά τους, είναι:

  1. Για τη θέση επί της οδού Κατσιμήδου έμπροσθεν δημοτικού γηπέδου (μετά τα ταμεία), 250 ευρώ.
  2. Για τη θέση παραπλεύρως του γηπέδου Μπάρας επί των οδών Μακεδονίας & Π. Καστρακίδου, 250 ευρώ.
  3. Για τη  θέση επί της οδού Μυροφύλλου έναντι 2ου ΚΑΠΗ , 250 ευρώ.
  4. Για τη  θέση επί της πλατείας Βουβής, 250 ευρώ.
  5. Για τη θέση παραπλεύρως του πάρκου Ματσόπουλου 400 ευρώ

Η διάρκεια κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται για ένα τετράμηνο και η καταβολή των τελών θα γίνει εφάπαξ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – παραγωγική. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο γραφείο τμήματος Εμπορίου του Δήμου από 24 -05-2016 μέχρι και 2 Ιουνίου 2016. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο άδειας: Υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου –παραγωγική.
  2. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2016 για τα παραγόμενα φρούτα εποχής.
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Ασφαλιστικός φορέας  ΟΓΑ.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Προηγούμενο άρθρο 6,9 εκατ. ευρώ και 2.575 ωφελούμενοι από το ΠΕΠ για βρεφονηπιακούς σταθμούς
Επόμενο άρθρο Γ. Παπασίμος : Μνημονιακός φρανκενστάιν – Το δράμα της Ελλάδας