Ειδήσεις

Νέα Διεθνής Επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων INVEST (INnoVations of Regional Sustainability: European UniversiTyAlliance) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση  σημαντικής χρηματοδότησης για την συνέχιση του στόχου της που αφορά την προώθηση της περιφερειακής βιωσιμότητας μέσα από καινοτόμα προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας που υλοποιούνται συνεργατικά μεταξύ των επτά Πανεπιστημίων της συμμαχίας και τις πλειάδας των ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) σε κάθε χώρα.

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης Erasmus+ 2023 δημοσιεύθηκαν στις 3 Ιουλίου 2022, και από τις 65 αιτήσεις που υποβλήθηκαν επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, 20 συμμαχίες στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 250 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης καθώς και συνεργαζόμενων τρίτων χωρών. Αυτή η χρηματοδότηση, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, είναι συνολικού ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, (80% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 20% συγχρηματοδότηση), θα επιτρέψει στην INVEST συμμαχία να συνεχίσει το έργο της για επιπλέον 4 χρόνια με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Η Συμμαχία INVEST, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πανεπιστήμια:

– UNIVERSITY OF THESSALY (Greece)

– SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA (Slovakia)

– KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Finland)

– UNIVERSIDAD DE CORDOBA (Spain)

– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (Italy)

– UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (France)

-UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT – PLOVDIV (Bulgaria)

είναι μια σύμπραξη Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που έχει ως κοινό στόχο και δέσμευση να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δημιουργήσει ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα της περιφερειακής βιωσιμότητας. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, η περιφερειακή βιωσιμότητα έχει αναδειχθεί ως κρίσιμη και επιτακτική ανάγκη.

Η βασική φιλοδοξία του έργου INVEST είναι να οδηγήσει σε βαθιές δομικές αλλαγές στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στις βιώσιμες πρακτικές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό. Προάγοντας μια κουλτούρα καινοτομίας, διεπιστημονικής συνεργασίας και δέσμευσης της κοινότητας, στοχεύουμε να αναπτύξουμε λύσεις αιχμής και να καλλιεργήσουμε μια νέα γενιά ηγετών βιωσιμότητας.

Η συμμαχία INVEST ξεκινά τη Β’ φάση για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων, ερευνητικών και κοινωνικών φορέων. Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, το έργο INVEST θα προτείνει ένα νέο πρότυπο εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής στην ΕΕ για την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, προς όφελος των φοιτητών και της κοινωνίας.

 

Προηγούμενο άρθρο Νέο Δ.Σ. στο Περιφερειακό τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Επόμενο άρθρο Τον Κώστα Αγοραστό στηρίζει η Ν.Δ. για περιφερειάρχη Θεσσαλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου