Ειδήσεις

Μεταπτυχιακό DYNTAR στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού δύο μεταπτυχιακά με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» (DYNTAR) που λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων. Το ελληνικό DYNTAR προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Το μεταπτυχιακό εστιάζοντας κυρίως στην εδαφική προσέγγιση (approche territoriale) προσφέρει εξειδίκευση στο σχεδιασμό της ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου με την εφαρμογή  ολοκληρωμένης μεθοδολογίας η οποία ενσωματώνει εργαλεία υψηλής τεχνολογίας (GIS, τηλεπισκόπηση, τρισδιάστατες διαδραστικές απεικονίσεις, γεωραντάρ, UAV, κ.ά.).

Δίδακτρα δεν καταβάλλονται.

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ετήσιο και οργανώνεται ως ακολούθως: ο κορμός των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου, ακολουθεί η εφαρμογή του συλλογικού σχεδίου (Projet Collectif) στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση σε φορέα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι σχολών: γεωγραφίας, χωροταξίας, οικονομικών επιστημών, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, αρχαιολογίας, ιστορίας, νομικής και συναφών ειδικοτήτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το DYNTAR παρουσιάζουν οι υποψηφιότητες στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης, Αναπτυξιακών Εταιριών, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Το μεταπτυχιακό έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει υποτροφίες κινητικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης.
Απαραίτητη είναι η γνώση ξένης γλώσσας: γαλλικής (κατά προτίμηση) ή αγγλικής.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται δεκτή, μόνο ηλεκτρονικά, στο email dyntar@prd.uth.gr (Γραμματεία του Μεταπτυχιακού), από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 (β’ περίοδος υποβολής).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ.: +302421074463, e-mail:dyntar@prd.uth.grhttps://www.dyntar.prd.uth.gr).

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Τα Τρίκαλα BC Aries απέκτησαν τον Αμερικανό Shawn Dre’ Jones
Επόμενο άρθρο Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας