Ειδήσεις

Κ. Αγοραστός: 8 νέες θέσεις μόνιμων κτηνιάτρων στη Θεσσαλία από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ


Με τρεις μόνιμους κτηνιάτρους  στηρίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τη λειτουργία του  Κτηνιατρικού  Τμήματος Ελασσόνας, στο οποίο ανήκει και το Κτηνιατρικό Γραφείο Μεσοχωρίου. Παρά τις δυσκολίες  λόγω της  έλλειψης προσωπικού, η  μέριμνα  για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της Ελασσόνας είναι διαρκής και η Περιφέρεια αξιοποιεί τις  δυνατότητες που δίνει  το  σύστημα  κινητικότητας δημοσίων  υπαλλήλων αλλά και  η άσκηση παράλληλων καθηκόντων. Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  ανέφερε ότι  έχουν εγκριθεί 8 θέσεις  μόνιμων  κτηνιάτρων  στη Θεσσαλία, εκ των οποίων οι 4  θέσεις καλύπτουν ανάγκες της  Π.Ε.  Λάρισας. Αναμένονται τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Στον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2022, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει υποβάλλει  αιτήματα για 19 κτηνιάτρους:  4  θέσεις μόνιμου προσωπικού  και 15  με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Εξ άλλου, κατά την τελευταία 5ετία, στην περιοχή της Ελασσόνας το πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών από τη  νόσο φυματίωση έδωσεστους κτηνοτρόφους αποζημίωσηάνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, για σφαγές 1.396 ασθενών βοοειδών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της  αρμόδιας Υπηρεσίας που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

– Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ευρίσκεται σε κατάσταση υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να  δυσκολεύεται να διεκπεραιώσει τις καθημερινές της υποχρεώσεις σε όλο το φάσμα των καθηκόντων της, που ξεπερνιέται από τη μεγαλύτερη προσπάθεια των στελεχών.

– Η κατάσταση αυτή έχει προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας και επιδεινώθηκε λόγω των γνωστώνπροβλημάτων της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε ως κοινωνία και πολλώνάλλων παραγόντων.

– Στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την Κτηνιατρική Υπηρεσία, διαπιστώνουμε ότι

όσο μεγαλύτερο είναι το ζωικό κεφάλαιο που εκτρέφεται σε μια διοικητικήπεριφέρεια, τόσο εμφανέστερο γίνεται το πρόβλημα.

– Παρ’ όλα αυτά έχουν γίνει προσπάθειες και ενέργειες να διατηρηθεί ηλειτουργικότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της

οικονομικής κρίσης και να εξυπηρετηθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος στη διαχείρισητων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σχετικά με τα μεταδοτικά νοσήματα πουαπασχολούν σε διάφορες περιστάσεις τους κτηνοτρόφους.

– Αυτό επετεύχθη, είτε με πρόσληψη εποχικού προσωπικού, είτε με τη διαδικασίατης κινητικότητας του επιστημονικού προσωπικού και η Κτηνιατρική Υπηρεσίαδιατήρησε ένα ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να καλύψει τις βασικές ανάγκες της

κτηνοτροφίας μας.

– Για τη συγκεκριμένη Υπηρεσιακή μονάδα (Κτηνιατρικό Γραφείο Μεσοχωρίου), όλο

αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε πάντα κτηνίατρος, διαθέσιμος ν’ αντιμετωπίσειτα ποικίλα προβλήματα των κτηνοτρόφων στα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

– Ως προς τη διοικητική μέριμνα της Περιφέρειας για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,προβλέφθηκε στο νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας (4788/26-10-2018τ.Β΄), η ένταξη του πρώην Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεσοχωρίου στο δημιουργηθέν Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας, το οποίο περιλαμβάνει τρία κτηνιατρικά Γραφεία

(Ελασσόνας, Καλλιθέας και Μεσοχωρίου).

– Αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση, δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούμε νέοκτηνιατρικό και βοηθητικό προσωπικό σε κάθε προκήρυξη θέσεων ΑΣΕΠ, είτεμόνιμο, είτε εποχικό, προκειμένου ν’ αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες πουπαρέχονται προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής αυτής, η οποία είναι από τις παραγωγικότερες της Π.Ε. Λάρισας.

– Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι, αξιοποιώντας την κινητικότητα των δημοσίων

υπαλλήλων κτηνιάτρων, τοποθετήσαμε στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας ένα μόνιμο κτηνίατρο, (Παπαστερίου Δημήτριος 2021).

– Επιπλέον δύο μόνιμοι κτηνίατροι (Λιάκου Μαρία και Κουτίνας Αθανάσιος 2020) με

τοποθέτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής Λάρισας, χρησιμοποιήθηκαν όλο αυτό τοχρονικό διάστημα σε παράλληλα καθήκοντα για την υποστήριξη του ΤμήματοςΚτηνιατρικής Ελασσόνας.

– Στην ήδη εκδοθείσα προκήρυξη 13Κ /2021 (ΦΕΚ 66/31-12-2021) κατόπιν ενεργειώντη Περιφέρειας Θεσσαλίας, περιλαμβάνονται τέσσερεις (4) θέσεις μονίμων

κτηνιάτρων για την Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ εκ των οποίων ο ένας θα τοποθετηθεί στο Τμήμα

Κτηνιατρικής Ελασσόνας.

– Επίσης στον «Πολυετή Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας 2022-2025», έχει προβλεφθεί η σταδιακή αναπλήρωση τουκτηνιατρικού προσωπικού που φεύγει από την Υπηρεσία με συνταξιοδότηση, μενέο προσωπικό έξι (6) κτηνιάτρων, μέρος του οποίου θα τοποθετηθεί σεκτηνιατρικές μονάδες αναλόγως των αναγκών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται καιτο Τμήμα Κτηνιατρικής Ελασσόνας.

– Όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης των κτηνοτροφικώνεκμεταλλεύσεων βοοειδών από τη νόσο Φυματίωση, οι εξετάσεις για ανεύρεσηθετικών στη νόσο ζώων, δεν γίνεται με εξετάσεις γάλακτος, αλλά με τη δοκιμασίατων φυματινισμών.

– Η εφαρμογή των φυματινισμών και ο έλεγχος στις εκτροφές γίνεται στις περιπτώσεις μετακινήσεων ζώων (αγοραπωλησίες ή σφαγές), όταν πρέπει ναεξασφαλιστεί το υγειονομικό καθεστώς, καθώς και στις περιπτώσεις παρεμβάσεωνεξυγίανσης των θετικών εκτροφών, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα τουΥΠ.Α.Α.Τ. όταν βρίσκονται σφάγια με αλλοιώσεις φυματίωσης στο Σφαγείο ή όταν

απαντούν θετικά οι δοκιμασίες των φυματινισμών στις εκτροφές.

– Κατά την τελευταία πενταετία, η εφαρμογή προγράμματος εξυγίανσης από τη Φυματίωση, τη Βρουκέλλωση και τη Ενζωοτική Λεύκωση, ανέδειξε (34) θετικές εκτροφές της περιοχής, όπου είναι η αρμοδιότητα του Κτηνιατρικού Γραφείου Μεσοχωρίου, έδωσε στους κτηνοτρόφους αποζημίωση για σφαγές 1396 ασθενώνβοοειδών της τάξης του 1.036.462 Ευρώ.

– Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν τη διαρκή μέριμνα των κτηνιατρικών μας υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή Μεσοχωρίου, όπως άλλωστε με τον ίδιοτρόπο αντιμετωπίστηκαν οι άλλες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας.

– Σε ότι σχετίζεται με την καταχώρηση δεδομένων στο ολοκληρωμένοπληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις ισχύουσεςεγκυκλίους, αυτή γίνεται από τους κτηνοτρόφους μέσω των ψηφιακών εφαρμογώνκαι η έκδοση των διαβατηρίων των βοοειδών πραγματοποιείται από τηνΚτηνιατρική Υπηρεσία και αυτά παραδίδονται στους κτηνοτρόφους από τα κατάτόπους κτηνιατρικά γραφεία.

Προηγούμενο άρθρο Κλεφτές ματιές στη νέα μορφή του Μουσείου Τσιτσάνη
Επόμενο άρθρο Υποψηφιότητα Δήμου Τρικκαίων για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της ΕΕ