Ειδήσεις

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργαστήριο του Δικτύου Περιφερειακών Κόμβων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών


Στις 27 και 28 Νοεμβρίου, το Δίκτυο Περιφερειακών Κόμβων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (RegHub 2.0) συνεδρίασε στις Βρυξέλλες για να πραγματοποιήσει ένα από τα δύο ετήσια εργαστήρια. Παράλληλα τα σημεία επαφής του Δικτύου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτοπροσώπως μια ολομέλεια της Fit for Future Platform (F4F) και να δουν την υιοθέτηση των δύο γνωμοδοτήσεων υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στις οποίες συνέβαλαν. Και οι δύο γνωμοδοτήσεις της πλατφόρμας F4F – σχετικά με την οδηγία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και την Ψηφιακή Ευρώπη – εγκρίθηκαν από την πλατφόρμα με ομοφωνία.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα σημεία επαφής του RegHub είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σημαντικά θέματα για το Δίκτυο, όπως τη συνέχεια των διαβουλεύσεων του, το επερχόμενο πρόγραμμα εργασίας για το 2024, και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την συνεχιζόμενη διαβούλευση για την ΚΑΠ ( Κοινή Αγροτική Πολιτική) καθώς και για τα πρότυπα και τις συνέπειες της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, με εισηγητές, αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητές και καθηγητές Πανεπιστημίου, οι οποίοι συνέβαλαν σε ένα επιτυχημένο εργαστήριο και βοήθησαν στην διαμόρφωση του έργου του Δικτύου για το επόμενο έτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι το πιο ενεργά μέλος της Πλατφόρμας F4F. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕτΠ εξέδωσε πέντε γνωμοδοτήσεις που εγκρίθηκαν από την πλατφόρμα για τα ακόλουθα θέματα: δημόσιες συμβάσεις, οδηγία INSPIRE, δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, κυβερνητική στρατηγική διαλειτουργικότητας και οδηγία για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι απόψεις του F4F βρίσκονται στον ιστότοπο της πλατφόρμας F4F. Η Διευθύνουσα Ομάδα για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την ενεργό επικουρικότητα της ΕτΠ – BRASS-G συντονίζει τη συμβολή της ΕτΠ για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ καθιστώντας τους νόμους της ΕΕ απλούς, αποτελεσματικούς, τεκμηριωμένους, ασφαλείς στο μέλλον και χωρίς αποκλεισμούς.

Το Δίκτυο Περιφερειακών Κόμβων της ΕτΠ (RegHub) με 46 σημεία επαφής σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί υποομάδα της πλατφόρμας F4F. Το δίκτυο παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ επί τόπου σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της πλατφόρμας. Το δίκτυο προσθέτει έτσι την τοπική και περιφερειακή προοπτική στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και διευρύνει την τεκμηριωμένη βάση του.

Η πλατφόρμα F4F είναι το κύριο όργανο της ατζέντας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει σχεδιαστεί για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία. Η ΕτΠ είναι παρούσα στην πλατφόρμα και στα δύο επίπεδα αναθεώρησης και αξιολόγησης της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εκπροσωπεί όχι μόνο τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ σε καθημερινή βάση. Αυτή η ισχυρότερη συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ είναι ένα από τα επιτεύγματα των εργασιών της ΕτΠ στην Ομάδα Εργασίας για την Επικουρικότητα και την Αναλογικότητα. Η πλατφόρμα έχει περισσότερα από 50 μέλη (συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τα 27 κράτη μέλη). Το πρόγραμμα εργασίας Fit for Future Platform ακολουθεί τις προτεραιότητες του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησαν στο εργαστήριο η κ. Αγγελική Βενέτη, σημείο επαφής του δικτύου. Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η μοναδική Περιφέρεια από την Ελλάδα μέλος του δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Reghub 2.0 : https://cor.europa.eu/en/news/Pages/new-reghub-2-0-members.aspx

Fit for Future Platform (F4F): https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_en

Εγκεκριμένες Γνωμοδοτήσεις – Adopted οpinions:  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/adopted-opinions_en

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας – Annual Work Programme:  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f/annual-work-programme_en

Linkedin:  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7005856930074120192

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Επόμενο άρθρο Film Office Thessaly: Οι μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που ήρθαν στη Θεσσαλία