Η Περιφέρεια αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τη μείωση των φθοριούχων αερίων


Πρωτοβουλίες ενημέρωσης για την προσπάθεια μείωσης έκλυσης στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημερωτική συνάντηση παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ψυκτικών κ. Παναγιώτη Πουλιάνου.

Η εφαρμογή του κανονισμού σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων και η αντίστοιχη επαγγελματική ομοσπονδία προσπαθεί για την άμεση εφαρμογή του.

Με τον νέο κανονισμό 517/2014 που τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2014, τα μέτρα αυτά διατηρούνται αποσαφηνίζονται και ορισμένα επεκτείνονται ώστε να καλύπτουν και άλλες συσκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου όπως τα φορτηγά ψυγεία και τα ρυμουλκούμενα ψυγεία. Η εφαρμογή του κανονισμού αποτελεί υποχρέωση και της χώρας μας. Οι χρήσεις και ο εξοπλισμός που επηρεάζεται από τον κανονισμό, χρησιμοποιεί δηλαδή φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, είναι: εξοπλισμός ψύξης, μονάδες ψύξης σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα συστήματα κλιματισμού (κινητά και split), Σταθερός εξοπλισμός αντλιών θερμότητας, Σταθερός πυροσβεστικός εξοπλισμός, Αφρώδη μονωτικά και άλλα υλικά, Ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής, Οργανικοί κύκλοι Rankine και Αερολύματα (spray).

ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Τα μέτρα που προβλέπονται είναι μεταξύ άλλων:

 • Πρόληψη εκπομπών (άμεση επισκευή διαρροών- τακτική συντήρηση με βασική απαίτηση η εκτέλεση από πιστοποιημένο προσωπικό, υποχρεωτική τήρηση αναλυτικών αρχείων από τους χειριστές των εγκαταστάσεων).
 • Πιστοποίηση τεχνικών,(ώστε να καλύπτει τις διαδικασίες εγκατάστασης συντήρησης επισκευής παροπλισμού και εξοπλισμού και των νέων κατηγοριών .προγράμματα κατάρτισης-διαρκούς πληροφόρησης).
 • Σήμανση προϊόντων,(απαίτηση για αναλυτική πληροφόρηση).
 • Έλεγχος χρήσεων απαγορεύσεις
 • Απαγορεύσεις στην κυκλοφορία νέων προϊόντων.
 • Μείωση φθοριούχων που διατίθενται στην αγορά – εισαγωγή ποσοστώσεων.
 • Υποβολή εκθέσεων — συλλογή στοιχείων σε ετήσια βάση.
 • Οι επιχειρήσεις που παράγουν -εισάγουν -εξάγουν φθοριούχα υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις στη Ε. Επιτροπή.
 • Ετήσιες εκθέσεις υποβάλουν οι επιχειρήσεις που καταστρέφουν .χρησιμοποιούν φθοριούχα ως πρώτη ύλη.
 • Οι χειριστές εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού πρέπει να διατηρούν λεπτομερή αρχεία επισκευών και συντήρησης, τα στοιχεία αυτά μπορούν να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.
 • Διατήρηση αρχείων για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στους τεχνικούς ή εταιρείες φθοριούχα αέρια.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην τοποθέτησή το ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «η προσέγγιση για την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης πρέπει να γίνει από κάτω προς τα πάνω και όχι αντίστροφα. Πρώτιστο είναι η εκπαίδευση. Εάν δεν υπάρξει εκπαίδευση ώστε η διαφύλαξη του περιβάλλοντος να εισέλθει στο dna των Ελλήνων, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Το πρόβλημα δε λύνεται μόνον με αστυνομικού τύπου μέτρα ή αποφάσεις σε επίπεδο κρατών. Πρέπει να διδαχθούμε από παραδείγματα που οδήγησαν σε έμπρακτα αποτελέσματα περιβαλλοντικής προστασίας. Για παράδειγμα στη Σουηδία, η πολιτεία επένδυσε κατά 60% στην εκπαίδευση, στο να κατανοήσουν οι πολίτες το πρόβλημα, στην προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης δηλαδή. Ομολογουμένως είναι χρήσιμες οι υποδομές, αλλά εάν δεν υπάρχει και η σχετική παιδεία, δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο την κατάσταση.

Εμείς τόσο ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ενθαρρύνουμε κάθε τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης, ενώ παράλληλα δημιουργούμε στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να επιφέρουν αποτέλεσμα στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόσφατα μάλιστα, συμφωνήσαμε στη δημιουργία μίας ακόμη αξιόπιστης «δικλείδας ασφαλείας» σε ότι αφορά την προστασία των πολιτών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή  Ατομικής Ενέργειας και το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Επίσης προγραμματίζουμε μία πανελλαδική εκδήλωση ως Ένωση Περιφερειών με συμμετοχή όλων των επαγγελματικών κλάδων που σχετίζονται και σημείο αναφοράς το περιβάλλον και τα τεχνικά επαγγέλματα.

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά προπαντός εστιάζοντας στην ενημέρωση και τη διάχυση πληροφοριών που θα αναπτύξουν την περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες, μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα  και να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που εμείς ζούμε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ψυκτικών κ. Παναγιώτης Πουλιάνος σημείωσε: «Τα αποτελέσματα της συζήτησης και της συνάντησης ήταν εκπληκτικά. Δεν κάναμε βήμα αλλά άλμα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ελαχιστοποίηση των διαρροών των φθοριούχων αερίων δίνοντας πιστοποιήσεις σε αδειούχους ψυκτικούς. Στην προσπάθειά μας αυτή, έχουμε αρωγό και τον Περιφερειάρχη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό. Προσμένουμε την επόμενη συνάντηση σε πανελλαδικό επίπεδο που θα αφορά τη σχέση του περιβάλλοντος με τα τεχνικά επαγγέλματα».

 

Προηγούμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ
Επόμενο άρθρο Εορταστική εκδήλωση στο Γριζάνο Τρικάλων