Ειδήσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους παραγωγούς


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων   ενημερώνει τους παραγωγούς του Ν. Τρικάλων ότι:  Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων –Γενική Γραμματεία Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξεδόθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», του μέτρου 10 « Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.»

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 3/7/2017 έως 24/7/2017(ηλεκτρονικά ).

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για την δράση καλλιέργειες ροδακινιάς – βερυκοκιάς –νεκταρινιάς.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων (καρπόκαψας-ανάρσιας-φυλλοδέτη), συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοσθεί η δράση.

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1-2-2017, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των άνω μικρολεπιδοπτέρων . Οι δικαιούχοι οφείλουν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά σκευάσματα τα οποία διαθέτουν άδεια για διάθεση στην αγορά , η οποία αφορά συγκεκριμένο/ους εντομολογικό/κούς εχθρό/ούς (καρπόκαψα, ανάρσια, φυλλοδέτης) και καλλιέργεια/ες (ροδακινιά-νεκταρινιά, βερυκοκιά).

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 38,7 € το στρέμμα ετησίως για τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής και στα 45,4 € το στρέμμα ετησίως για τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα γεωπόνου) που ανέρχεται σε 1,4 € το στρέμμα ετησίως.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του Υ.Α.Α.Τ www.minagric.gr του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

 

Ε. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ολοκληρώθηκε η γιορτή της Αλληλεγγύης και της Ανθρωπιάς
Επόμενο άρθρο Η ιεροσύνη μέσα από τα μάτια ενός νέου – Του Ηρακλή Φίλιου