Ειδήσεις

Εξ’ αποστάσεως Εργαστήριο Επιμόρφωσης σε Εργαλεία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής


Την Παρασκευή 4/9 και ώρα 12:00, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει δωρεάν εξ’ αποστάσεως εργαστήριο επιμόρφωσης (webinar) εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας κι εκπαιδευτών ενηλίκων σε εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής (πλατφόρμα Roberta) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε online συνθήκες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν επίσης το παιχνίδι σοβαρού σκοπού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ACTiFE (Promoting Computational Thinking, Coding and Entrepreneurial skills in Adult Education based on experiential learning scenarios targeting IoT processes in the Food and Agriculture Industry) το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018-2020). Για την υλοποίησή του συνεργάζονται το Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η ομάδα TALOS (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), και θώς και οι οργανισμοί Eduact (Ελλάδα), CIVIC (U.K.), GoDESK (Ιταλία) και FyG Consultores (Ισπανία). Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Πρύτανης του Π.Θ. Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης.

Η διάρκεια του webinar είναι δίωρη και η γλώσσα υλοποίησης είναι η Αγγλική (σε περίπτωση απουσίας συμμετοχών από το εξωτερικό, θα γίνει χρήση της Ελληνικής). Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται εγγραφή σε ηλεκτρονική φόρμα που θα είναι διαθέσιμη από 28/8-3/9 (ώρα 13:00) στην ιστοσελίδα talos.uth.gr. Στο τέλος της επιμόρφωσης θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το έργο ACTiFE στοχεύει ευρύτερα να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μεταξύ των οποίων είναι η οικοδόμηση μιας «έξυπνης» και ανταγωνιστικής ΕΕ γεγονός που απαιτεί δράσεις που απευθύνονται πρώτιστα στις νέες γενιές. Συνεπώς ο γενικός στόχος του consortium είναι να αυξήσει την ελκυστικότητα των τεχνολογικά βελτιωμένων επαγγελματικών πρακτικών (υπό το φάσμα του STEM) μεταξύ των νέων και πιο συγκεκριμένα, της δημιουργικότητας και των προοπτικών σταδιοδρομίας μέσω διαδικασιών και μεθόδων κωδικοποίησης και «Διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT) στο πεδίο της αγροδιατροφικής παραγωγής. Μέσα από τις προτεινόμενες καινοτόμες μη-τυπικές διδακτικές μεθοδολογίες, τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και την ανάπτυξη ενός προσεκτικά σχεδιασμένου σοβαρού παιχνιδιού (serious game), οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά παιγνιώδη σενάρια ώστε να γνωρίσουν τα οφέλη της «έξυπνης γεωργίας ακριβείας» (smart farming), στη βάση αξιοποίησης των πρακτικών του προγραμματισμού (coding), των αυτοματισμών και της επιχειρηματικής σκέψης. Αυτό θα ενισχύσει δυνητικά τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με την καινοτομία και αναμένεται από τους φορείς χάραξης πολιτικής να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. Εκτός αυτού, οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται μεταξύ των βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε ευρείς τομείς της οικονομίας και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτυχθούν ανεξαρτήτως επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Προηγούμενο άρθρο 13 νέα θετικά κρούσματα Covid 19 στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Ανανέωση συνεργασίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ