Πρωτοσέλιδο

Ενώνουν τις δυνάμεις τους 5 Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας


Να ενώσουν τις δυνάμεις τους αποφάσισαν οι Δήμαρχοι   Αργιθέας κ. Τσιβόλας, Καλαμπάκας κ. Σινάνης, Μουζακίου κ. Κωτσός,  Πλαστήρα κ. Τσιαντής και Πύλης κ. Μαράβας με στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης κονδυλίων από το νέο ΕΣΠΑ.

Στα πλαίσια σχεδιασμού πρότασης για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» του ΠΕΠ Θεσσαλίας μέσα από δημιουργία σύμπραξης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των Δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας στο Δημαρχείο Μουζακίου, με την συμμετοχή των πέντε ορεινών Δήμων των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. Συγκεκριμένα, στο σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβάνονται οι Δήμοι Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρας, Αργιθέας, Καλαμπάκας και Πύλης. Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Μουζακίου ο Δήμαρχος Κωτσός Γεώργιος με τους Αντιδημάρχους Γκινή Επαμεινώνδα και Στάθη Θεοφάνη καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, ο Δήμαρχος  Λίμνης Πλαστήρα Τσιαντής Δημήτριος, ο Δήμαρχος Αργιθέας Λάμπρος Τσιβόλας με τους Αντιδημάρχους  Παλαμά Γεώργιο και Καραγιώργος Αθανάσιο και τον συνεργάτη τους Ρόπη Κωνσταντίνο,  ο Δήμαρχος Πύλης Μαράβας Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος Τόλιας Νικόλαος.

Το αναπτυξιακό όραμα το επιχειρησιακού προγράμματος είναι : «Ισχυρή και καινοτόμος οικονομία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Ο βασικός στόχος που συζητήθηκε ήταν η δημιουργία σύμπραξης με σκοπό τη μελέτη, προετοιμασία και την κατάθεση πρότασης στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) με βασικές δράσεις και θεματικούς στόχους τα παρακάτω.

  • Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της.
  • Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση.
  • Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας.
  • Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

Από τους συμμετέχοντες Δημάρχους αποφασίσθηκε περεταίρω συναντήσεις μεταξύ των επιχειρησιακών στελεχών για προσδιορισμό δράσεων, έργων και προτεραιοτήτων για κάθε φορέα έτσι ώστε να συνταχθεί η τελική πρόταση.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ
Επόμενο άρθρο Ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας