Ειδήσεις

Ενημέρωση προς τους δημότες – οφειλέτες του Δήμου Μετεώρων


Με την παρούσα καλούμε τους δημότες – οφειλέτες του Δήμου Μετεώρων των οποίων οι οφειλές προς τον Δήμο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, λόγω μη καταβολής τους εντός των νόμιμων προθεσμιών, να προσέλθουν στο ταμείο του Δήμου  για την εξόφληση ή την ρύθμιση των οφειλών τους, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, άλλως ο Δήμος δύναται να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη αυτών.

Εφόσον έχετε ανταπαίτηση κατά του Δήμου, θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα σχετικά έγγραφα μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Κοτσόπουλος

 

Προηγούμενο άρθρο Λουλούδια και χρώματα στους κόμβους του Δήμου Τρικκαίων
Επόμενο άρθρο Σειρά επαφών του Δ. Κουρέτα με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες