Ενημέρωση για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2016


Tags |

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα στις 15/6/2016.

Όποιος αγρότης υποβάλει την αίτησή του μετά τις 15/6/2016 και μέχρι τις 11/7/2016, θα του καταβληθεί η ενίσχυση με ποινή 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεμένων καθεστώτων για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης υποβολής.

Μετά τις  11/7/2016 καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΠΔ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Ελέγχων & Τεχνικών Μέσων