Ειδήσεις

Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία στα δάση


Η Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της Π.Ε.  Τρικάλων       ενημερώνει  ότι, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η αρ. 165390/590/22-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΦΕΚ 1128/ΤΒ΄/28-3-2018) που αφορά την ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης  χοιροτροφίας σε δάση (ΑΔΑ:ΩΣ7Ψ4653Π8-7Β6).

Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης υποχρεούνται οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της,  να περιορίσουν την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία , εντός των περιφραγμένων σταυλικών εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας , στο τηλ.: 2431046305, καθώς  και στις Δασικές υπηρεσίες του νομού μας .

Προηγούμενο άρθρο Κ. Σκρέκας: Καθαρή έξοδος με βρόμικα ψέματα δεν γίνεται
Επόμενο άρθρο Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τ.Κ. Ζηλευτής