Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας


Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ν. 4172/2013 άρθρο 78),  θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας, στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική Έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά την έκδοση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. ΘΕΜΑ 2ο : Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ) – Στοχοθεσία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2024. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Προηγούμενο άρθρο ΠΑΚ Θεσσαλίας: Γιατί δεν χορηγούνται προκαταβολές για πλημμυρόπληκτες δενδρώδεις καλλιέργειες;
Επόμενο άρθρο Δύο εκδόσεις της διεθνούς έκθεσης The Glass Room έρχονται για πρώτη φορά μαζί στην Ελλάδα, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST