Εγκρίθηκαν 15 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τρικάλων


Tags |

To υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τριακοσίων δεκαοκτώ (318) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Για τη ΔΕΥΑ Τρικάλων προβλέπονται 15 προσλήψεις.