Πρωτοσέλιδο

Εγκρίθηκαν νέες προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων


Στην έγκριση συνολικά 784 προσλήψεων σε δήμους, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣΔΑ εγκρίνει τη σύναψη 101 συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες ή έως 9 µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) ή έως 11 µήνες (για παιδικούς σταθµούς) και 45 συµβάσεων µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε ΝΠΙ∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους.

Επιπλέον εγκρίνει τη σύναψη 540 συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες ή έως 9 µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) ή έως 11 µήνες (για παιδικούς σταθµούς) και 98 συµβάσεων µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆.

Για το Δήμο Τρικκαίων προβλέπονται 12 θέσεις εργασίας.

 

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση συμβάσεων από αιτήσεις θεραπείας στο Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης
Επόμενο άρθρο Διανομή ντομάτας στο Δήμο Πύλης