Ειδήσεις

Δ. Τρικκαίων: Οι υποχρεώσεις των πολιτών για οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους εν όψει αντιπυρικής περιόδου


Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους κατοίκους για δύο υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα οικόπεδα, ακάλυπτους χώρους και κτίσματα επ’ αυτών. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (την υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023), το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α΄/28.03.2023) και το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/12.12.2023),

οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές:

  1. οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  2. οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  3. εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των παραπάνω περιπτώσεων και
  4. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,

υποχρεούνται

α) να προβούν στον καθαρισμό αυτών και στην απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού έως την 30η Απριλίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρηση του καθαρισμού καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της

β) να προβαίνουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών (ηλεκτρονική πλατφόρμα) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (https://civilprotection.gov.gr, μόλις αυτή λειτουργήσει). Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και με υψηλή χρηματική ποινή.

Εάν ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό των χώρων, λόγω μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων, καταλογίζονται στους υπόχρεους και πρόστιμο και η δαπάνη καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών.

Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει ότι ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση βάσει νομοθεσίας, αλλά πάνω απ’ όλα, πράξη ευθύνης προς το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας. Η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την υγεία, την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών.

Από το γραφείο Τύπου

Προηγούμενο άρθρο Στην προεδρία του Δικτύου Δήμων με Ποτάμια ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Παν. Ντιντής
Επόμενο άρθρο Ο Δήμος Τρικκαίων αποδίδει το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης στον Ηλία Μόσιαλο