Ειδήσεις

Δ. Σιούφας : Μέτρα και βασικές δράσεις υπέρ των ΜΜΕ στη διακυβέρνηση της Ν.Δ. του Κώστα Καραμανλή 2004 – 2008


Η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των οργανώσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπόρων Ελλάδος, τίμησε τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και πρώην Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και γενικά για το έργο του, που στήριξε και στηρίζει τις μικρομεσαίες μεταποιητικές και όχι μόνο επιχειρήσεις.

Η τιμή αποδόθηκε από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά και τον πρώην Πρόεδρο της Δημήτρη Ασημακόπουλο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Γιάννης Παπαθανασίου μετέπειτα Υπουργός Οικονομικών, ο τότε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος και ο τότε Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας Σπύρος Ευσταθόπουλος, και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Σιούφας, είπε τα ακόλουθα:

«Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Η τιμή αυτή δεν ανήκει σε μένα μόνο, αλλά και στον Γιάννη Παπαθανασίου, τον Τάσο Νεράντζη, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Σπύρο Ευσταθόπουλο και τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και στα Διοικητικά Συμβούλια της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της χώρας και τα κατά νομό Επιμελητήρια, και οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απετέλεσαν, και παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση, συνεχίζουν να αποτελούν την βάση της παραγωγικής συγκρότησης της χώρας, έτυχαν ιδιαίτερης ενίσχυσης και αντικείμενο σημαντικού πολιτικού και κυβερνητικού ενδιαφέροντος κατά την περίοδο 2004-2008 με διακυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, με την λήψη ριζοσπαστικών μέτρων και δράσεων.

Οφείλω να πω ότι το Ινστιτούτο, δεν ήταν μόνο του. Όταν το θεσμοθετήσαμε ήταν δίδυμα. Γιατί αντίστοιχο δημιουργήθηκε στον χώρο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Και αυτό λειτουργεί με επιτυχία. Το βεβαιώνει η παρουσία εδώ του Προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη. Το άλλο, ότι τα cluster(συνεργατικές δράσεις) που αναφέρατε, 11 τον αριθμό, έχουν και αυτά αφετηρία το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν προώθησα το πρώτο cluster στην Ελλάδα στο χώρο της μικροηλεκτρονικής και αυτό με γεμίζει μεγάλη ικανοποίηση και χαρά. Η ομιλία μου ακολουθεί την συνταγή του αείμνηστου καθηγητή και πολιτικού Αθανασίου Κανελλόπουλου. Οι ομιλίες πρέπει να μοιάζουν στις φούστες των γυναικών, να είναι τόσο μακριές ώστε να καλύπτουν τα απαραίτητα και τόσο κοντές ώστε να προκαλούν ενδιαφέρον.

Και τώρα στο έργο που δημιουργήσαμε για εσάς:

 

Α. Στα θέματα αδειοδότησης (λειτουργίας – εγκατάστασης) Ν.3325/2005

 1. Όταν γίνεται αλλαγή φορέα και γενικά μεταβίβαση επιχείρησης, μεταβιβάζεται και η άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης αυτής, στο νέο φορέα – ιδιοκτήτη, χωρίς να απαιτείται η εξαρχής έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως ίσχυε.
 2. Για την αδειοδότηση των επαγγελματικών εργαστηρίων αυξήθηκε το όριο της κινητήριας ισχύος την από 12 KW σε 22 KW (30 HP) ώστε νααπαλλαχθούν από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
 3. Απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης της λειτουργίας, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικής εγκαταστάσεις με κινητήρια ισχύ μέχρι 4 KW και θερμική ισχύ μέχρι 8 KW.
 4. Επετράπη στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις να εξακολουθούν να λειτουργούν στην θέση που βρίσκονται σ’ όσες περιπτώσεις επέρχεται αλλαγή χρήσης Γης.

Β. Στα θέματα Ανάπτυξης, επενδύσεων και εκσυγχρονισμού

 1. Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, λήφθηκε μέριμνα ώστε οι μικρομεσαίες βιοτεχνικές μονάδες να έχουν πρόσθετη ενίσχυση, έως 20 ποσοστιαίες μονάδες και να μπορεί να ενισχυθούν μέχρις ένα ανώτατο όριο 60% για τα εγκρινόμενα επενδυτικά τους προγράμματα και να ενισχύονται ανάλογα και κατά προτεραιότητα οι μικρές επιχειρήσεις.
 2. Με τον Ν. 3526/2007 εκσυγχρονίσθηκε το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων αρτοποιίας και απλοποιήθηκε το σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών.

Γ. Στα θέματα χρηματοδοτήσεων και ευρωπαϊκών  προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

 1. Άρχισε η λειτουργία και δραστηριοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ (σημερινού ΕΤΕΑΝ) που από το 2005-2007 αδειοδότησε περίπου 4.000 ΜΜΕ με σημερινό ποσό 125 εκατ. ευρώ.
 2. Αυξήθηκανέως και 60% οι παρεχόμενες ενισχύσεις στη ΜΜΕ και παράλληλα, μειώθηκε η ίδια συμμετοχή.
 3. Δημιουργήθηκαν νέα προγράμματα και εντάχθηκαν νέοι κλάδοι σ’ αυτά (εμπορικές και επαγγελματικές επιχειρήσεις, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτές, εργαστήρια παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.).
 4. Εφαρμόστηκε (μέσω των ΤΕΜΠΜΕ) σημαντικό πρόγραμμα επιδότησης κόστους δανεισμού και χρηματοδότησης κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στις ΜΜΕ.
 5. Στηρίχθηκαν αποφασιστικά οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος (ΚΕΥΔ), που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα.

 

Δ. Σε θέματα υποδομών, οργάνωσης και στρατηγικής.

 1. Φέραμε νέο νόμο με τον οποίο εκσυγχρονίστηκε η Επιμελητηριακή Νομοθεσία της χώρας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τις τριτοβάθμιες οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ.
 2. Καθιερώσαμε α) το Γενικό Εμπορικό Μητρώο «ΓΕΜΗ», σημαντική κατάκτηση και μακροχρόνιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και β) θεσμοθετήσαμε τον πόρο από τις συνδρομές των μελών που έδωσαν ζωή στα επιμελητήρια της χώρας, αλλά και τις τριτοβάθμιες οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ, και τους Συνδέσμους Βιομηχανιών και Εξαγωγέων.
 3. Συγκροτήθηκε και λειτούργησε το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με αποστολή την χάραξη στρατηγικής και θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων, για την ανάπτυξη των ΜΜΕ .
 4. Συγκροτήθηκε και λειτούργησε το Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη.
 5. Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα Ινστιτούτα Έρευνας και Μελετών για τις ΜΜΕ και το Εμπόριο, που ήταν προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
 6. Υπέγραψα κοινή υπουργική απόφαση με την οποία, η κατάθεση του σχεδίου Πυρασφάλειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις επέτρεπε να αρχίσουν αμέσως την εγκατάσταση και λειτουργία τους και ο έλεγχος να γίνεται αργότερα από την Πυροσβεστική, αντί να περιμένουν να λειτουργήσουν όταν έκανε τον έλεγχο η Πυροσβεστική.
 7. ΕΟΜΜΕΧ. Δώσαμε νέα πνοή στον Οργανισμό αυτόν, όπλο στα χέρια των μικρομεσαίων με τον οποίο με συνέδεσε η λειτουργία του το 1977 και ο οποίος δυστυχώς καταργήθηκε μετά το 2010.
 8. Υλοποιήθηκε εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 32 χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κλπ.) και δημιουργίας 20 νέων σ’ όλη τη χώρα, αρχικού προϋπολογισμού έργων 230 εκατ. ευρώ. Υπολογίζονται σε 10.000 οι ΜΜΕ, για μια δεκαετία περίπου στη δημιουργία σύγχρονων χώρων εγκατάστασης, και ετοιμάστηκε Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, το οποίο ψηφίστηκε το 2011.
 9. Καταρτίστηκε σχέδιο νόμου για την δημιουργία ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ για την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ, το οποίο δεν προχώρησαν οι διάδοχοί μου.
 10. Φέραμε και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΟΣΑ και του ΟΣΑΕ, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2006.

 

Η ομιλία του Δημήτρη Σιούφα, πρώην Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Προηγούμενο άρθρο Η ΠΕΔ βράβευσε τους αθλητές που συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς
Επόμενο άρθρο Στο 48,8% η εξειδίκευση των δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας