Ειδήσεις

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα τους άστεγους


Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα τους άστεγους διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της  Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή του Γενικού  Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γεώργιου Σταμάτη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Νίκου Καραγιάννη.

Κατά την συνάντηση έγιναν παρουσιάσεις από τους εκπροσώπους των φορέων και καλύφθηκε το εύρος των κύριων θεμάτων που αφορούν τους άστεγους.

Έγινε εκτενής συζήτηση αναφορικά με τον ορισμό του αστέγου και τα τόσα ζητήματα που απορρέουν από αυτό, τόσο από την πλευρά του σαφούς καθορισμού της ιδιότητας, όσο και από την πολυπλοκότητα των επιμέρους κατηγοριών.

Επισημάνθηκε η ανάγκη μιας πλήρους και συστηματικής καταγραφής, ώστε να χαρτογραφηθεί το ζήτημα της αστεγίας, γενικότερα και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα με τις τοπικές και τις ιδιαίτερες εκφάνσεις της.

Παρουσιάστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες κυρίως από τους δήμους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα και οι μέθοδοι διασύνδεσης των παροχών, καθώς και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τις εξειδικευμένες οργανώσεις με το σημαντικότατο έργο που αυτές επιτελούν, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις των αναπτυξιακών εταιρειών και κοινωφελών επιχειρήσεων για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και για αστέγους που θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας.

Έγιναν επισημάνσεις σε μία σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται και αφορούν το θέμα των διάφορων κατηγοριών αστέγων, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων, όπως η αναγκαιότητα των δικτυώσεων, της εκπαίδευσης των ατόμων που ασχολούνται με το θέμα, της θέσπισης ενός ολιστικού συστήματος παροχής υπηρεσιών που ξεκινά από την παροχή βασικής φροντίδας και καταλήγει στην πλήρη ένταξη ή επανένταξη των μελών της ομάδας αναφοράς.

Από την πλευρά του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας γνωστοποίησε σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας και αφορούν τη ρύθμιση θεμάτων που καταργούν τα εμπόδια για τη χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άλλων παροχών στους αστέγους, επιτρέποντας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτές, την δημιουργία νέων ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν τους αστέγους και μια σειρά πρωτοβουλιών για ζητήματα κοινωνικής ένταξης των αστέγων. Επίσης παρουσιάστηκε το σύνολο των δράσεων του Υπουργείου και του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Η συνάντηση είχε ως στόχο τη θέσπιση μιας συστηματικής συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και μία καλύτερη γνώση εκ μέρους της Περιφέρειας και του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, ώστε να αποτυπωθεί πληρέστερα η υφιστάμενη κατάσταση, η οποία θα επιτρέψει έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις.

Η συγκεκριμένη συνεργασία πρόκειται να συνεχιστεί, θα διευρυνθεί και στους υπόλοιπους δήμους της Περιφέρειας και θα επιχειρηθεί και μία ειδικότερη ενασχόληση με τα ζητήματα των αστέγων που αφορούν την πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά, καθώς σε αυτή το ζήτημα της αστεγίας είναι ιδιαίτερα έντονο και πολύπλοκο.

Εισηγητές

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Θ.) 2014-2020, των αρμόδιων Υπηρεσιών των τεσσάρων αστικών Δήμων (Βόλου, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικκαίων) της Περιφέρειας, των Κέντρων Κοινότητας αυτών και των παραρτημάτων Ρομά όλης της Περιφέρειας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) των οργανώσεων για τη στήριξη αστέγων «ΚΛΙΜΑΚΑ» και «Συν-Ειρμός», ο ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα αστέγων κος Άρης Σαπουνάκης, Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος-Έλληνας εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για θέματα έλλειψης στέγης 1993-2006, καθώς και η Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας Δέσποινα Μάντζαρη. Τη συνάντηση συντόνισε ο υπεύθυνος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νίκος Πουτσιάκας.

Προηγούμενο άρθρο Κύκλος Εισαγωγικών Διαλέξεων του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Παν/μίου Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για την επέτειο του Πολυτεχνείου