Πρωτοσέλιδο

Βελτιώνει το οδικό κύκλωμα των Μετεώρων η Περιφέρεια


Στην βελτίωση της πρόσβασης και στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Μετεώρων, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέο έργο προϋπολογισμού 1.000.000,00 €. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε σήμερα την έγκριση διάθεσης του ποσού για το εν λόγω έργο, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί για την αιρετή Περιφέρεια θέμα μείζονος σημασίας. Σε μια δύσκολη περίοδο με ελάχιστους εθνικούς πόρους και όπου έχουμε τη δυνατότητα, υλοποιούμε έργα ασφάλειας για τους πολίτες. Είναι προφανές ότι, η άσκηση συγκροτημένης και ορθολογικής πολιτικής για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού ζητήματος της ασφάλειας στις μεταφορές και συγκεκριμένα στις οδικές μεταφορές. Στόχος μας, με τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου είναι να βοηθούμε την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων».
Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης οδικών τμημάτων συνολικού μήκους 3.500 m σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ήτοι:
– Εργασίες χωματουργικών για την διαπλάτυνση , βελτίωση της οριζοντιογραφίας και μηκοτομής των οδικών τμημάτων
– Κατασκευή τεχνικών έργων , οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσεως
– Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και θέας
– Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
– Εργασίες για την σήμανση και ασφάλεια των οδικών τμημάτων
Προβλέπονται εργασίες κυρίως στα τμήματα των οδών :

• από Καστράκι μέχρι τον ελιγμό πριν την Ιερά Μονή Ρουσάνου
• από διασταύρωση προς Ιερές Μονές Ρουσάνου και Αγίας Τριάδας προς Καλαμπάκα, καθώς και
• παρεμβάσεις στις εισόδους των Ιερών Μονών, κυρίως της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων (Βαρλαάμ) και της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά.

Προηγούμενο άρθρο Παπαστεργίου: Οφέλη στους Δήμους από την εισαγωγή πρότυπων διαδικασιών
Επόμενο άρθρο ΛΑ.Ε. Τρικάλων: Συνεχίστε αυτό το δρόμο, έχει και πιο κάτω