Ειδήσεις

Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για το έτος 2020


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων) με γνώμονα την στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας και των αμπελοκαλλιεργητών αλλά και του τσίπουρου, ως παραδοσιακό απόσταγμα, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική και σε συνέχεια διευκρινιστικών εγκυκλίων που εκδόθηκαν από το Υπ.Α.Α.Τ. και την Α.Α.Δ.Ε. έχει προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητή από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές πρέπει να προσκομίζουν το Α.Δ.Ταυτότητας, το Αμπελουργικό Μητρώο και σε 2 αντίγραφα την οριστικοποιημένη δήλωση συγκομιδής όπως έχει υποβληθεί στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. και κατά περίπτωση τα κάτωθι:

1η περίπτωση: Ιδία (οικογενειακή χρήση)

έως 1,0στρ οινοποιήσιμο αμπέλι στο σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης

έως 1.700κιλά συγκομισθείσα παραγωγή για ιδία χρήση

Δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ)

Αν έχει υποβληθεί ΔΣ, προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν) με ιδιοκαταναλωση στο πεδίο προορισμός και έως 1.700 κιλά στην ποσότητα.

Αν δεν έχει υποβληθεί ΔΣ, προσκομίζεται επικαιροποιημένο Αμπελουργικό μητρώο και συμπληρώνεται ΥΔ για την συγκομισθείσα ποσότητα.

2η περίπτωση: Αμπελουργός – Οινοποιός

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ)

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν) με οινοποιηση απο δηλουντα στο πεδίο προορισμός

3η περίπτωση: Μέλος συνεταιρισμού ή συνεταιριστικού οινοποιείου και οικογενειακή κατανάλωση

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ) με παραδοση σε συνεταιρισμο/συνεταιριστικο στο πεδίο προορισμός για το σύνολο της παραγωγής, οπότε διατηρεί το δικαίωμα παρασκευής οίνου για οικογενειακή κατανάλωση και μόνο έως 1.700 κιλά στην ποσότητα με Ιδιοκαταναλωση στο πεδίο προορισμός.

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν)

4η περίπτωση: Πώληση σε οινοποιείο/παράδοση σε συνεταιριστικό οινοποιείο επιστροφή στεμφύλων

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ) με πωληση σε οινοποιειο ή παραδοση σε συνεταιριστικο στο πεδίο προορισμός

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν), το ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιστροφή στεμφύλων και τα παραστατικά διακίνησης σταφυλιών και στεμφύλων (σε φωτοτυπία)

(η ποσότητα από τα επιστρεφόμενα στέμφυλα δεν πρέπει να ξεπερνά το 35% της παραδοθείσας ποσότητας το εν λόγω οινοποιείο).

Εφαρμόζεται και για μετόχους σε ιδιωτικό οινοποιείο

5η περίπτωση: Φασόν

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ) με ΦΑΣΟΝ στο πεδίο προορισμός

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν), το ιδιωτικό συμφωνητικό για την διαδικασία φασόν, απόδειξη παροχής υπηρεσιών και τα παραστατικά διακίνησης σταφυλιών και στεμφύλων (σε φωτοτυπία)

Για συγγενείς έως γ βαθμού δεν απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών αλλά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6η περίπτωση: Χυμοποίηση

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ) με χυμοποιηση στο πεδίο προορισμός

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν), το ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιστροφή στεμφύλων και τα παραστατικά διακίνησης σταφυλιών και στεμφύλων (σε φωτοτυπία)

7η περίπτωση: Άλλοι προορισμοί με παραστατικά πχ πώληση σε οξοποιία

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ) με αλλοι προορισμοι στο πεδίο προορισμός και οξοποιϊα στο πεδίο ειδος προορισμου

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν), το ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιστροφή στεμφύλων και τα παραστατικά διακίνησης σταφυλιών και στεμφύλων (σε φωτοτυπία)

8η περίπτωση: Άλλοι προορισμοί χωρίς παραστατικά (για απόσταξη)

Υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής (ΔΣ) με αλλοι προορισμοι στο πεδίο προορισμός και ΤΣΙΠΟΥΡΑ στο πεδίο είδος προορισμού

προσκομίζεται η ΔΣ (εις διπλούν)

 

Προηγούμενο άρθρο Υποτροφίες Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Την επόμενη εβδομάδα πληρώνονται οι αγρότες