Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων


Tags |

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι: Την 22η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Θεωρητικού) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών των δραστηριοτήτων:

α) Τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων. (Αρχιτεχνίτων – Εγκαταστατών καύσης – εγκαταστατών καύσης του άρθρου 9 παρ. 7(στ) ΠΔ 114/2012)
β) τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνίτων – Εργοδηγών)
και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι ανά ειδικότητα οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης :

Υποψήφιοι Τεχνικών Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων:

α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Εξέτασης
1 Λίτσιος Χρήστος Εγκαταστάτης- (Θεωρία Πρακτική)
2 Τασιόπουλος Χαράλαμπος αρχιτεχνίτης –(Θεωρία Πρακτική)
3 Βάιος Γιαννίκης αρχιτεχνίτης –(Θεωρία Πρακτική)
4 Κωνσταντάκος Παναγιώτης Εγκαταστάτης Άρθρου 9 παρ 7 (στ) (Θεωρία –Πρακτική)

Υποψήφιοι Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων :

α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Εξέτασης
1 Καματσέλος Αχιλλέας Αρχιτεχνίτης Θεωρία
2 Μπρουζιώτης Θωμάς Αρχιτεχνίτης Θεωρία
3 Βαρσάμης Ιωάννης Αρχιτεχνίτης Θεωρία
4 Πανάγος Σωτήριος Αρχιτεχνίτης Θεωρία
5 Ζαχαράκης Γεώργιος Αρχιτεχνίτης Θεωρία
6 Πλεξίδας Γεώργιος Εργοδηγός Θεωρία
7 Κουκόσιας Ηλίας Εργοδηγός Θεωρία
8 Παπαρίζος Κων/νος Εργοδηγός Θεωρία
9 Μπαούσης Χρήστος Εργοδηγός Θεωρία
10 Ντέλλας Ηλίας Εργοδηγός Θεωρία
11 Λιογγαρίδης Μιχαήλ Αρχιτεχνίτης Θεωρία
12 Γεώργιος (JEORJIOS) Μουτσάι (MUCAJ) Αρχιτεχνίτης Θεωρία

*Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στα εξεταστικά τμήματα θα πρέπει να έχουν και το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

*Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παλιό Κτηνιατρείο) βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Λάρισα, με είσοδο από την οδό Καρδίτσης.