Ακριδόπληκτες περιοχές στο Δήμο Φαρκαδόνας


Tags |

Σας  γνωρίζουμε ότι χθες 19-5-16  Γεωπόνοι  της Υπηρεσίας μας επισκέφθηκαν διάφορες περιοχές του Δήμου Φαρκαδόνας και διαπίστωσαν ότι στη τοποθεσία “Παλαιοχώρι” της Τ.Κ. Πηνειάδας έχουν εμφανιστεί  πληθυσμοί ακρίδων οι οποίοι σε λίγες ημέρες θα απειλήσουν τις παρακείμενες καλλιέργειες.

Για την προστασία λοιπόν των καλλιεργειών και του περιβάλλοντος παρακαλούνται οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων σε περιοχές των οποίων εμφανίζονται ακριδοκηλίδες σε συνεργασία με τους Γεωπόνους των Δήμων να μεριμνήσουν άμεσα για την προμήθεια εντομοκτόνου φαρμάκου από την Υπηρεσία μας και του ψεκασμού των ακριδοκηλίδων σύμφωνα με  τις οδηγίες που περιγράφονται  στο 1802/11-5-16 έγγραφό μας.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 24310-46303 και 46304.

                        Ο  Δ/ΝΤΗΣ

 

ΕΜ.  ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ