Αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας για προσλήψεις


Tags |

Προσκλήθηκε σε κατ’ επείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΘ με θέμα συζήτησης τον “Πολυετή Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2022-2025”, το οποίο οδήγησε στην κατά πλειοψηφία έγκριση της ως άνω σχετ. (2) Απόφασης.

Με άλλα λόγια, η Περιφερειακή Αρχή προέβη στην έγκριση των πινάκων (ανά έτος) του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025 και την κάλυψη με μετάταξη ή πρόσληψη συνολικά εκατόν τεσσάρων (104) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ για την κάλυψη αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας και στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Το Σωματείο μας ωστόσο δεν εκλήθη να καταθέσει τις απόψεις του επί του κρίσιμου αυτού σχεδιασμού που αφορά τις ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών, όπου οι συνάδελφοί μας δίνουν καθημερινά τον αγώνα εξυπηρέτησης του πολίτη, κόντρα στην υποστελέχωση και τις διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες λόγω των συνεχών τροποποιήσεων στην αυτοδιοικητική νομοθεσία.

Με την παρούσα καταγγέλλουμε την Περιφερειακή Αρχή της ΠΘ για την απουσία ενημέρωσης του Σωματείου μας ως προς την συζήτηση του κρίσιμου ζητήματος του σχεδιασμού προσλήψεων στην ΠΘ για την τετραετία 2022-2025.

Καταγγέλλουμε, επίσης, την διαδικασία του κατεπείγοντος στην σύγκληση και της δια περιφοράς στην συζήτηση μια τόσο σημαντικής απόφασης και

ζητούμε:

  • όπως μας γνωστοποιήσετε τα αιτήματα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με την πρόσληψη – μετάταξη τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, που, όπως αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα Πρακτικού, λάβατε υπόψη κατά την εισήγησή σας στην λήψη της απόφασης.

Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής των 47 προσλήψεων και των 57 μετατάξεων. Ήδη μέσω της κινητικότητας οι ρυθμοί προσέλευσης δεν ήταν ικανοποιητικοί.

  • Να ενημερωθούμε για τις αποχωρήσεις των συναδέλφων την τετραετία 2017-2020
  • Να ενημερωθούμε για την εκτίμηση των αποχωρήσεων την τετραετία 2022-2025