Ειδήσεις

Έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλες τις χρήσεις


Από την 30/12/2016και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) λειτουργεί με νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από οποιαδήποτε ενεργειακή δραστηριότητα Μεταφοράς, Παραγωγής και Εμπορίας, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΔΔ) με Γενικό Διευθυντή τον κ. Μπακούρα Λεωνίδα, εντός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης και της διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι υπηρεσίες, και παράλληλα υποχρεώσεις της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ρυθμιστικού πλαισίου είναι:

 • Νέες συνδέσεις στο δίκτυο διανομής (διαχείριση αιτήσεων, αυτοψιών, κατασκευής έργων και ενεργοποιήσεων)
 • Ανάπτυξη και επεκτάσεις του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου διανομής αερίου.
 • Άμεση επέμβαση στο δίκτυο διανομής με την 24ωρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου άμεσης επέμβασης στο τηλέφωνο 10302
 • Διαχείριση μετρήσεων και Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των καταναλωτών.
 • Παράδοση ποσοτήτων φυσικού αερίου εντός των δικτύων διανομής στους καταναλωτές.

Απόρροια των ανωτέρω είναι ότι, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της με σεβασμό στις αρχές της:

 • ίσης μεταχείρισης των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των Τελικών Πελατών,
 • αποφυγής μεροληπτικής συμπεριφοράς κατά την εξυπηρέτηση των ανωτέρω,
 • εφαρμογής της διαφάνειας κατά την άσκηση των καθηκόντων,
 • τήρησης εμπιστευτικότητας, κατά τη διαχείριση και χρήση των δεδομένων και πληροφοριών.

H Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), αποσκοπώντας στην υλοποίηση μιας άμεσηςπροσφοράς στους καταναλωτές που επιθυμούν τη χρήση του φυσικού αερίου, προσφέρει τις Νέες Συνδέσειςφυσικού αερίου με ισχύ έως τις 31/12/2017με «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».Η προσφορά ισχύειγια όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις (Οικιακή, Εμπορική, Βιοτεχνική-Βιομηχανική).

Η Νέα Σύνδεση αφορά την κατασκευή του σημείου παροχής (τοποθέτηση έως και του μετρητή φυσικού αερίου)που αποτελεί αρμοδιότητα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτήςαποκτά σημαντικό όφελος, καθώς έχει ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ καικαταβάλει μόνο το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4342/2015 για τη διευκόλυνση εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης από τις κεντρικές θερμάνσεις, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) έχει αποστείλει διευκρινιστικό ερώτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τηνέκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Για την εξυπηρέτησηκαταναλωτών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο όπου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ζητήματα νέων συνδέσεων & κατασκευών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 11 150.

Τα νέα σημεία εξυπηρέτησης καταναλωτών της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης –Θεσσαλίας λειτουργούν από 01/01/2017 στις παρακάτω διευθύνσεις:

 • Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7
 • Λάρισα: Φαρσάλων 219
 • Βόλος: Γ. Καρτάλη 32
 • Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18
 • Τρίκαλα: Συγγρού 33

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

 

Προηγούμενο άρθρο Σύνδεση και νέων περιοχών με το δίκτυο φυσικού αερίου
Επόμενο άρθρο Το γλυκό αντίο του 6ου Μύλου των Ξωτικών με 916.562 χαμόγελα!