Ειδήσεις

Ελάχιστη ετήσια χρέωση (πάγια ΔΕΗ) αρδευτικών εγκαταστάσεων 2016


Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που τα αρδευτικά αντλητικά τους συγκροτήματα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, λόγω εναλλαγής των ποτιστικών καλλιεργειών τους την τελευταία τριετία με ξερική (επειδή επιβάλλεται η εφαρμογή της αμειψισποράς ) ή καταστροφής των από λόγους ανωτέρας βίας ,να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή των ελάχιστων ετήσιας χρέωσης (πάγια ΔΕΗ ) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφ. Ενότητας Τρικάλων (γραφείο 337) πριν αρχίσει η περίοδος αρδεύσεων και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου 2016
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν και αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ.
Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή από τα πάγια της ΔΕΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
i) Γραφείο Δημοσίων σχέσεων
ii) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Β.Τσιτσάνη 31 – ΤΡΙΚΑΛΑ
2.ΔΕΗ Περιοχής Τρικάλων
Θεοδοσοπούλου & Τσουμαγιάς – ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Προηγούμενο άρθρο Αναφορά Σιμορέλη για τα αιτήματα του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων
Επόμενο άρθρο Συνάντηση στο Δημαρχείο της Πύλης για το URBACT III